DANIŞMANLIK – EN

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumların çalışanlarının, yöneticilerinin ve gönüllülerinin bireysel ve kurumsal gelişimlerini destekleyen eğitim ihtiyaçlarını birlikte belirliyor ve uyguluyoruz.
 • Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması
 • Eğitim planı hazırlanması
 • Kuruma özel eğitim içeriklerinin geliştirilmesi
 • Var olan eğitim içerikleri için deneyimsel öğrenme metotlarının geliştirilmesi.
 • Ölçme Değerlendirme

STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Sosyal alanda çalışan kurumların yol haritalarını çizmelerine destek oluyoruz.
 • Yeniden yapılanma: Kurumların değişen koşullara uyum sağlayabilmeleri ve etkilerini arttırabilmeleri için örgüt yapılarının yeniden inşasında danışmanlık veriyoruz.
 • Stratejik Planlama: Kurumların vizyonları doğrultusunda var olan kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilecekleri stratejiler geliştirmeleri için danışmanlık hizmeti veriyoruz.
 • Organizasyonel İhtiyaç Analizi: Kurum ve birey odaklı ihtiyaçların neler olduğunun saptanması için envanter uyguluyor, arama konferansları ve yuvarlak masa toplantıları düzenliyoruz.

SOSYAL PROJELER DANIŞMANLIĞI

Kurumların sosyal alanda proje geliştirme, uygulama ve finansal raporlama aşamalarına danışmanlık veriyoruz.
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • Mesleki Eğitim
 • Sosyal Fayda
 • Hibe Programları

KAYNAK GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI

Eğitim & Sosyal alanda çalışan kurumların varoluşlarının sürdürülebilirliği için gereken kaynakları çeşitlendirmelerine destek oluyoruz.
 • Gelir getirici etkinlikler planlama
 • Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, Elçilik ve vakıf Fonları
 • KSS ve Sponsorluk Teklif Dosyaları Hazırlama
 • Ulusal ve Uluslararası ölçeklerde Ağ Kurma
TOPLANTI & MODERASYON ÇÖZÜMLERİMİZİ GÖRDÜNÜZ MÜ?