• BİREYSEL PERFORMANS PROGRAMI

  • Motivasyon
  • Koordinasyon
  • Adaptasyon
  • İletişim
  • DETAYLAR

 • LİDERLİK GELİŞİM PROGRAMI

  • İç Farkındalık & Yönetim
  • Dış Farkındalık & Yönetim
  • DETAYLAR

 • EĞİTİCİ GELİŞİM PROGRAMI

  • Temel Seviye Eğitici Eğitimi
  • İleri Seviye Eğitici Eğitimi
  • Oyunlaştırma
  • DETAYLAR

 • KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMI

  • Yönetişim
  • Proje Döngüsü Yönetimi
  • Satış Yönetimi
  • DETAYLAR

 • SOSYAL FARKINDALIK PROGRAMI

  • Sosyal Uyum
  • Aktif Vatandaşlık
  • DETAYLAR

 • ENVANTERLER

  • Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri
  • Kolb Eğitici Rol Profilleri Envanteri
  • TKI Çatışma Davranış Modları Envanteri
  • Goleman Duygusal Zeka Envanteri
  • DETAYLAR

Eğitim Yöntemimiz

DENEYİMSEL ÖĞRENME

Eğitimlerimizin tamamı deneyimsel öğrenme yöntemiyle hazırlanmış, eğlenceli, interaktif ve uygulamalı eğitimlerdir. Eğitimlerimizde katılımcılar şu dört aşamadan geçerler:

Katılımcılar konuyu simülasyonlar yoluyla deneyimler, kendi becerilerini ve sınırlarını test ederler.

Deneyimlerini ve düşüncelerini dışa yansıtırlar.

Konuyla ilgili önde gelen teorik modelleri öğrenirler ve güçlü yanları ile zorlukları hakkında kişisel farkındalık edinirler.

Bu farkındalık ile birlikte bireysel dönüşüm ve gelişim için somut kararlar almaları için desteklenir ve motive edilirler.

3 BOYUTLU YAKLAŞIMIMIZ

GRUP DİNAMİĞİ VE GÜVEN

Her birey farklıdır. Ve farklı bir şekilde öğrenir. Katılımcıların profillerini ve öğrenme ihtiyaçlarını belirleyerek başlayan eğitimlerimizde ilk bölüm mutlaka grup dinamiğinin yükseltilmesine, grup içinde güvenin artırılmasına dolayısıyla grubu öğrenme sürecine hazırlamaya ayrılır. Bu bölüm oldukça önemlidir. Çünkü deneyimsel öğrenme döngüsünün temel basamaklarından birisi olan “yansıma” bölümünün etkin bir şekilde yaşanması için gruptaki bireylerin, yaşadıkları deneyimin onların üzerinde bıraktığı duygu, düşünce ve izlenimleri rahatça paylaşabilmesi için gruba güvenmesi gerekir. Bu nedenle deneyim aşaması olan simülasyonlar ve öğrenme oyunlarından önce bu güven duygusu eğitmenler tarafından özenle inşa edilir.

DENEYİMDEN BİLGİYE

Öğrenme sürecine hazır olan grup, onlar için özel olarak hazırlanmış simülasyonlara girerler. Bu yapay deneyimleme sürecinde birey gerçek hayatta olduğu gibi hisseder, gözlemler, karar verir, yargılarda bulunur ve davranışlar sergiler. Çalışmanın ardından çözümleme bölümüne (debrief) geçilir. Burada deneyim sırasındaki duygular ve gözlemler paylaşılır. Uzman eğitmenler tarafından modere edilmesi gereken bu paylaşımlar yine katılımcılar tarafından hayatın gerçeklikleri ile ilişkilendirilir, var olan konseptler değerlendirilir ve/veya yeni konseptlere ulaşılır. Bu noktada birey kendisi, başkaları ve dünya hakkında çok çeşitli farkındalıklara ve soyut hipotezlere ulaşmış olur. Eğitmen bu bölümü konu ile ilgili teorik paylaşımlarda bulunarak tamamlar.

YAŞAMBOYU ÖĞRENME

Eğitimlerimizin yapısında olmazsa olmaz son unsur ise, bireyin konu ile ilgili yaşam boyu öğrenme perspektifine kendisini geliştirebilmesi ve öğrenmeye devam edebilmesi için uygun araçların paylaşılmasıdır. Kısa bir sürede verilen eğitim katılımcılar için bir başlangıç niteliği taşıyacak, bu noktadan sonraki deneyimsel öğrenme süreci bireysel olarak devam edecektir. Çok önem verdiğimiz bu sürecin doğru başlatılabilmesi için eğitimlerimizde mutlaka, konu ile ilgili kişisel değerlendirme, bireysel öğrenme analizi ve kişisel gelecek planlaması yapabilmeleri için katılımcılara uygun ortam, zaman ve araçlar verilir.