Deneyimsel öğrenme döngüsü etrafında iyi bir öğrenen ve eğitimci kimlikleri inşa etmek, tüm öğrenme stillerini kapsayıcı, deneyimsel öğrenme tabanlı eğitim ve gelişim tasarımı yapabilmek.

 

Deneyimsel Öğrenme ve
Öğrenme Stilleri

Öğrenme stilleri bireylerin öğrenme döngüsü boyunca dönerek hareket ettikleri kendilerine özgü yolları tanımlar.

Deneyimsel Öğrenme Teorisinin kurucusu olan David Kolb, bireylerin nasıl öğrendiklerini açıklayan dokuz öğrenme stili tanımlamıştır.

 

Bu stiller; pek çok kişilik envanterinin aksine, bireyleri kutulara koymaz ve etiketlemez.

 

Envanter; bireylerin öğrenme döngüsü boyunca kullanmakta iyi oldukları stilleri, yedek stilleri ve henüz keşfetmedikleri stilleri ortaya çıkarmayı ve bu sayede bütüncül bir gelişimin yol haritasını oluşturmayı amaçlamaktadır.

 

Deneyimsel öğrenme döngüsünün farklı alanlarına odaklanan 4 eğitimci rol profili bulunuyor.

 

Kolaylaştırıcı rolü, deneyimleri değerlendiren bir süreç işletirken, Konu Uzmanı rolü teorik modellerin değerlendirildiği bir süreç işletir.

 

Standart Belirleyici rolü soyut göstergeler ile performans hedefleri oluştururken, Koç rolü derin öğrenme için deneyimi teşvik eder.

 

Etkili ve bütüncül bir eğitim ise, deneyimsel öğrenme döngüsünün tamamını kapsayan bir tasarımla mümkündür.

 

Deneyimsel Eğitimcinin Eğitimi

Online Eğitim Programı

 • Öğrenmeyi Öğrenme

  • Öğrenme Beklenti Analizi
  • Kolb Öğrenme Stilleri Testi
  • Deneyimsel Öğrenme Döngüsü
  • Öğrenme Stilleri
  • 2 Canlı Eğitim
  • Süre: 2 Hafta
  • 7.000 ₺ *

 • DENEYİMSEL EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

  • Öğrenmeyi Öğrenme Programı +
  • Eğitici Rol Profilleri
  • Deneyimsel Öğrenme Metodolojisi
  • Çözümleme (Debrief)
  • Öğrenme Alanları
  • Katılımcılar program tasarlar ve uzman geribildirimi alırlar
  • 6 Canlı Eğitim
  • Süre: 6 Hafta
  • 27.000 ₺ *

 • DENEYİMSEL EĞİTİMCİNİN SÜPERVİZYONU

  • Deneyimsel Eğitimcinin Eğitimi +
  • Katılımcılar eğitmenin süpervizyonu ile eğitim uygulamaları yapar ve geribildirim alırlar.
  • 8 Canlı Eğitim
  • Süre: 8 Hafta
  • 36.000 ₺ *

* Fiyatlarımız grup fiyatlarıdır ve KDV dahil değildir. Bir eğitim grubunda maksimum 16 kişiden oluşur.

Karşılaştırın
ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME
EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ
SÜPERVİZYON
Canlı Eğitimler
Canlı Eğitimler
Canlı Eğitimler
Canlı Eğitimler
DEMLAND E-ÖĞRENME
DEMLAND E-ÖĞRENME
DEMLAND E-ÖĞRENME
DEMLAND E-ÖĞRENME
ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ
ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ
ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ
ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ
EĞTİMCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİNİN ANALİZİ
EĞTİMCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİNİN ANALİZİ
EĞTİMCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİNİN ANALİZİ
EĞTİMCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİNİN ANALİZİ
EĞİTİCİ ROL PROFİLLERİ ENVANTERİ & ANALİZİ
EĞİTİCİ ROL PROFİLLERİ ENVANTERİ & ANALİZİ
EĞİTİCİ ROL PROFİLLERİ ENVANTERİ & ANALİZİ
EĞİTİCİ ROL PROFİLLERİ ENVANTERİ & ANALİZİ
DENEYİMSEL ÖĞRENME METODOLOJİSİ
DENEYİMSEL ÖĞRENME METODOLOJİSİ
DENEYİMSEL ÖĞRENME METODOLOJİSİ
DENEYİMSEL ÖĞRENME METODOLOJİSİ
KATILIMCILARIN PROGRAM TASARLAMALARI VE GERİBİLDİRİM ALMALARI
KATILIMCILARIN PROGRAM TASARLAMALARI VE GERİBİLDİRİM ALMALARI
KATILIMCILARIN PROGRAM TASARLAMALARI VE GERİBİLDİRİM ALMALARI
KATILIMCILARIN PROGRAM TASARLAMALARI VE GERİBİLDİRİM ALMALARI
KATILIMCILARIN EĞİTİM UYGULAMALARI VE GERİBİLDİRİM ALMALARI
KATILIMCILARIN EĞİTİM UYGULAMALARI VE GERİBİLDİRİM ALMALARI
KATILIMCILARIN EĞİTİM UYGULAMALARI VE GERİBİLDİRİM ALMALARI
KATILIMCILARIN EĞİTİM UYGULAMALARI VE GERİBİLDİRİM ALMALARI

Deneyimsel Eğitimcinin Eğitimi Programınıza aşağıdaki çözümlerimizi ekleyerek
sizin için terzi işi bir tasarım yapabiliriz.

PERFORMANS_White2

Eğitimcilerinizin deneyimsel öğrenme kapasitesini artırırken, ihtiyaç duyulan yetkinlik eğitimleri ile daha kapsamlı bir eğitim programı tasarlayabiliriz.

 • KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

  • Takım Çalışması
  • İletişim
  • Çatışma Yönetimi
  • Stres Yönetimi
KAPASITE_White3

Eğitim ve gelişim süreçlerinin iyileştirilmesi sonucu ortaya çıkan bilgi ışığında stratejik ve master planlarınızı ve projelerinizi yeniden yapılandırabiliriz.

 • KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

  • Proje Döngüsü Yönetimi
  • Stratejik Planlama
  • İzleme ve Değerlendirme
  • Satış ve Pazarlama Teknikleri
SOSYAL_White2

Kurum içinde inşa etmenize yardımcı olacağımız öğrenme ekosisteminin yanı sıra çalışanların sosyal farkındalıklarını geliştirecek tasarımlar da yapabiliriz.

 • SOSYAL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

  • İnsan Hakları
  • Demokrasi ve Katılım
  • Kültürlerarası Öğrenme
  • Toplumsal Cinsiyet
only_moderation

İleri düzey kurumsal gelişim için gereken bilginin ortaya çıkarılması için kurum içi toplantılarınızı diğer programlarımıza entegre bir şekilde modern edebiliriz.

 • MODERASYON VE KOLAYLAŞTIRICILIK

  • Arama Konferansı
  • Koordinasyon Toplantısı
  • Ortak Akıl Toplantısı
  • Stratejik Planlama Toplantısı

Dilerseniz yukarıdaki programları ayrı ayrı da alabilirsiniz.

ÇALIŞANLAR İÇİN ÖĞRENEN TAKIMLAR

YÖNETİCİLER İÇİN ÖĞRENME LİDERLİĞİ