Takım üyelerinin öğrenme stillerini merkeze alarak, takımdaki bireylerin deneyimlerinden ve birbirlerinden öğrenmelerini teşvik etmek üzere yöneticilerin öğrenme liderliği kapasitelerini güçlendirmek ve bu yolla kurum içinde bir öğrenme ekosisteminin inşa edilmesini sağlamak.

 

Deneyimsel Öğrenme ve
Öğrenme Stilleri

Öğrenme stilleri bireylerin öğrenme döngüsü boyunca dönerek hareket ettikleri kendilerine özgü yolları tanımlar.

Deneyimsel Öğrenme Teorisinin kurucusu olan David Kolb, bireylerin nasıl öğrendiklerini açıklayan dokuz öğrenme stili tanımlamıştır.

 

Bu stiller; pek çok kişilik envanterinin aksine, bireyleri kutulara koymaz ve etiketlemez.

 

Envanter; bireylerin öğrenme döngüsü boyunca kullanmakta iyi oldukları stilleri, yedek stilleri ve henüz keşfetmedikleri stilleri ortaya çıkarmayı ve bu sayede bütüncül bir gelişimin yol haritasını oluşturmayı amaçlamaktadır.

 

Deneyimsel öğrenme kuramına göre; nasıl öğreniyorsak öyle problem çözüyor, öyle iletişim kuruyor, çatışmaları öyle yönetiyoruz.

Öğrenme stilimiz, takım içindeki çalışma stilimizdir.

 

Öğrenme döngüsündeki tüm adımları (Yaratma, Planlama, Karar Verme, Uygulama) kapsayabilmek için 9 stilin tamamına ihtiyaç duyarız. Her stil, takım öğrenme döngüsündeki belirli aşamalarda kendisini göstermektedir. Öğrenen bir takım olmak; döngü etrafında ilerlerken, her aşamada farklı öğrenme stillerini kullanabilmeyi gerektirir.

 

Takım üyelerinin öğrenme stillerini merkeze alarak kendilerini ve takımdaki bireyleri yakından tanımaları, iş süreçlerinin tüm aşamalarında takımın güçlü yanlarını ve zorluklarını keşfetmeleri ve performanslarını en üst düzeye çıkarmak için bir öğrenen kimliği oluşturmaları oldukça önemlidir.

 

Liderliğin ötesi...

Öğrenme stilleri bireylerin döngüdeki konumlarıdır.

 

Bireyler döngünün dikey ekseninde duygu ve mantık odaklı olma arasındaki gerilim ve yatay ekseninde süreç ve sonuç odaklı olma arasındaki gerilim sonucu bir yerde konumlanırlar.

Bu konumlanma çalışanların iş yaşamını nasıl kavradıkları ve iş süreçlerini nasıl yönettiklerini etkiler.

 

Bu farkları bilmek sizi liderliğin ötesine taşıyarak öğrenme lideri yapacaktır.

 

Öğrenme Liderliği

Eğitim Programı

 • Öğrenmeyi
  Öğrenme

  • Öğrenme Beklenti Analizi
  • Kolb Öğrenme Stilleri Testi
  • Deneyimsel Öğrenme Döngüsü
  • Öğrenme Stilleri
  • 2 Canlı Eğitim
  • Süre: 2 Hafta

   

 • Öğrenme
  Liderliği

  • Öğrenmeyi Öğrenme Programı +
  • Liderlik Becerileri Testi
  • Takım Öğrenme Süreci
  • Öğrenme Liderliği Profilleri Envanteri
  • Öğrenme Liderliği Rolleri
  • 5 Canlı Eğitim
  • Süre: 5 Hafta

   

 • ÖĞRENEN KURUM
  PAKET PROGRAMI

 •  

* Fiyatlarımız grup fiyatlarıdır ve KDV dahil değildir. Bir eğitim grubunda maksimum 12 kişiden oluşur.

** Fiyatlarımız grup fiyatlarıdır ve KDV dahil değildir. Yönetici grubu maksimum 12 kişiden, çalışanlar grubu maksimum 16 kişiden oluşur.

Karşılaştırın
ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME
ÖĞRENEN TAKIMLAR
ÖĞRENEN KURUM
Canlı Eğitimler
Canlı Eğitimler
Canlı Eğitimler
Canlı Eğitimler
DEMLAND E-ÖĞRENME
DEMLAND E-ÖĞRENME
DEMLAND E-ÖĞRENME
DEMLAND E-ÖĞRENME
ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ
ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ
ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ
ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ
YÖNETİCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİNİN ANALİZİ
YÖNETİCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİNİN ANALİZİ
YÖNETİCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİNİN ANALİZİ
YÖNETİCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİNİN ANALİZİ
LÜDERLİK SÜREÇLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE ANALİZİ
LÜDERLİK SÜREÇLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE ANALİZİ
LÜDERLİK SÜREÇLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE ANALİZİ
LÜDERLİK SÜREÇLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE ANALİZİ
LİDERLİK BECERİLERİ TESTİ
LİDERLİK BECERİLERİ TESTİ
LİDERLİK BECERİLERİ TESTİ
LİDERLİK BECERİLERİ TESTİ
ÖĞRENME LİDERLİĞİ PROFİLLERİ ENVANTERİ
ÖĞRENME LİDERLİĞİ PROFİLLERİ ENVANTERİ
ÖĞRENME LİDERLİĞİ PROFİLLERİ ENVANTERİ
ÖĞRENME LİDERLİĞİ PROFİLLERİ ENVANTERİ
ÇALIŞANLAR İÇİN ENTEGRE ÖĞRENEN TAKIMLAR PROGRAMI
ÇALIŞANLAR İÇİN ENTEGRE ÖĞRENEN TAKIMLAR PROGRAMI
ÇALIŞANLAR İÇİN ENTEGRE ÖĞRENEN TAKIMLAR PROGRAMI
ÇALIŞANLAR İÇİN ENTEGRE ÖĞRENEN TAKIMLAR PROGRAMI

Öğrenme Liderliği Programınıza aşağıdaki çözümlerimizi ekleyerek
sizin için terzi işi bir tasarım yapabiliriz.

PERFORMANS_White2

Yöneticilerininiz öğrenme liderliği kapasitesini artırırken, ihtiyaç duyulan yetkinlik eğitimleri ile daha kapsamlı bir eğitim programı tasarlayabiliriz.

 • KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

  • Takım Çalışması
  • İletişim
  • Çatışma Yönetimi
  • Stres Yönetimi
KAPASITE_White3

Liderlik süreçlerinin iyileştirilmesi sonucu ortaya çıkan bilgi ışığında stratejik ve master planlarınızı ve projelerinizi yeniden yapılandırabiliriz.

 • KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

  • Proje Döngüsü Yönetimi
  • Stratejik Planlama
  • İzleme ve Değerlendirme
  • Satış ve Pazarlama Teknikleri
SOSYAL_White2

Kurum içinde inşa etmenize yardımcı olacağımız öğrenme ekosisteminin yanı sıra çalışanların sosyal farkındalıklarını geliştirecek tasarımlar da yapabiliriz.

 • SOSYAL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

  • İnsan Hakları
  • Demokrasi ve Katılım
  • Kültürlerarası Öğrenme
  • Toplumsal Cinsiyet
only_moderation

İleri düzey kurumsal gelişim için gereken bilginin ortaya çıkarılması için kurum içi toplantılarınızı diğer programlarımıza entegre bir şekilde modern edebiliriz.

 • MODERASYON VE KOLAYLAŞTIRICILIK

  • Arama Konferansı
  • Koordinasyon Toplantısı
  • Ortak Akıl Toplantısı
  • Stratejik Planlama Toplantısı

ÇALIŞANLAR İÇİN ÖĞRENEN TAKIMLAR

DENEYİMSEL EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ