Archive

[vc_row] [vc_column width='1/2'] [/vc_column] [vc_column width='1/2'] [/vc_column] [/vc_row]   Projenin Genel Amacı Sosyal açıdan kısıtları bulunan gençlerin spor yoluyla fiziksel ve zihinsel açıdan sağlıklı gelişimlerinin sağlanması, potansiyellerinin ortaya çıkartılması ve özellikle risk altındaki gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmeleri yoluyla, suçtan ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamaktır. Projenin Özel Amaçları Suça meyil, okulu terk, madde bağımlılıkları gibi riski...

Projenin Amacı Basketbol hakem eğitmenleri için bir eğitim ve değerlendirme sistemi oluşturmak ve bu sayede hakem eğitiminde standardizasonu sağlamaktır. Hedef Kitleler ve Paydaşlar  Basketbol Hakemleri Basketbol Hakem Eğitmenleri Almanya, Fransa, İtalya, Türkiye Basketbol Federasyonları Projenin Beklenen Sonuçları Partner ülkelerdeki güncel hakem eğitim sistemine yönelik durum analizi yapılması Hakem...