Archive

Almanya Basketbol Federasyonu'nun hakem eğiticileri için düzenlediği Eğitici Eğitimi'ndeydik. Kolb Öğrenme Stilleri'nin son versiyonunu, Eğitici Rol Profillerini ve yeni geliştirdiğimiz Çözümleme (debrief) modeli gibi deneyimsel öğrenme alanındaki güncel metodolojileri eğiticiler ile paylaşma fırsatı bulduk....