Archive

Almanya Basketbol Federasyonu'nun hakem eğiticileri için düzenlediği Eğitici Eğitimi'ndeydik. Kolb Öğrenme Stilleri'nin son versiyonunu, Eğitici Rol Profillerini ve yeni geliştirdiğimiz Çözümleme (debrief) modeli gibi deneyimsel öğrenme alanındaki güncel metodolojileri eğiticiler ile paylaşma fırsatı bulduk....

Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği (RUMVADER) ile Boyacıköy Surp Yerits Mangans Ermeni Kilisesi Vakfı’nın Avrupa Birliği hibe destekli projesi kapsamında 24-27 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul`da Heybeli̇ada`daki Aya Tri̇ada Manastırı’nda bir eğitici eğitimi kampı düzenlendi....