Archive

Projenin Amacı Basketbol hakem eğitmenleri için bir eğitim ve değerlendirme sistemi oluşturmak ve bu sayede hakem eğitiminde standardizasonu sağlamaktır. Hedef Kitleler ve Paydaşlar  Basketbol Hakemleri Basketbol Hakem Eğitmenleri Almanya, Fransa, İtalya, Türkiye Basketbol Federasyonları Projenin Beklenen Sonuçları Partner ülkelerdeki güncel hakem eğitim sistemine yönelik durum analizi yapılması Hakem...