Archive

Gaziantep ilinin Spor alanındaki Stratejik Planının hazırlanması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve ildeki spor alanında çalışan aktörlerin geniş bir katılım gösterdiği Spor Çalıştayının moderasyonunu gerçekleştirdik.    ...