GIZ- Alman Uluslararası İşbirliği Derneği 4. Koordinasyon Toplantısı

About This Project

 TOPLANTININ AMACI:

  • Toplum merkezleri̇ni̇n ve yerel insiyatiflerinin desteklenmesi yoluyla turki̇ye’deki̇ mülteci̇ler ve ev sahi̇bi̇ topluluklar i̇çi̇n sosyal hi̇zmetleri̇n geli̇şti̇rilmesi̇.

TOPLANTININ KONUSU:

  • CLIP (Community Centres And Local Initiatives Project) proje ortaklarının son koordinasyon toplantısından bu yana geçen süredeki çalışmalarını paylaşmaları ve özellikle İzleme & Değerlendirme sürecinin ve sonuçlarının ortaklarla birlikte değerlendirilerek gelecekte yapılacak İzleme & Değerlendirme toplantıları için ortaklardan görüş alınması.

KOLAYLAŞTIRICI:

Mustafa ERDOĞAN

KURUM

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

TARİH

05-06 Mart 2019

KATLIMCI

29

Category
EĞİTİM