top of page

Öğrenme Liderliği

Güncelleme tarihi: 21 Ağu 2023


İnsanları yönetmek, onlara ilham vermek; kişinin kendi içindeki ilham kaynağını keşfetmesiyle başlar. Analitik psikolojinin kurucusu olan Jung’un da dediği gibi “Hiç kimse yalnızca içe dönük veya yalnızca dışa dönük değildir.”


Etkin bir lider olmanın yolu kişinin iç dünyası ile dış dünyası arasında bağlantı kurmasından geçer. Bu bağlantının kurulması ise deneyimsel öğrenme döngüsünde sürekli devam eden bir yolcuğu gerektirir.


Bu anlamda deneyimsel öğrenme döngüsünün yöneticiler için iki yüzü vardır.


Kendi liderlik potansiyellerini sürekli keşfettikleri, kendi öğrenme döngüleri. Ve.

Kurum içindeki öğrenme ve gelişimi destekledikleri, çalışanların öğrenme döngüleri.


Yöneticilerin öğrenme liderliği rolleri işte burada başlar.


Öğrenme stilleri bireylerin döngüdeki konumlarıdır. Bireyler döngünün dikey ekseninde duygu odaklı olma ile mantık odaklı olma arasındaki gerilim ve yatay ekseninde süreç odaklı olma ve sonuç odaklı olma arasındaki gerilim sonucu bir yerde konumlanırlar. Bu konumlanma çalışanların iş yaşamını nasıl kavradıkları ve iş süreçlerini nasıl yönettiklerini etkiler. Bu farkları bilmek sizi liderliğin ötesine taşıyarak öğrenme lideri yapacaktır.Öğrenme Liderliği Programında bunları ve daha fazlasını birlikte keşfedeceğiz. Öğrenen lider ve öğrenme lideri olma yolunda gideceğimiz yolculuğu ise birlikte tasarlayacağız.

Deneyimsel öğrenme döngüsünün etrafında ilerleyecek olan bu öğrenme yolculuğumuz sonunda;


Çalışanlarınızın öğrenme stillerine göre durumsal yaklaşımlar geliştirebileceksiniz;

Çalışanlarınızın kendilerini hangi stillerde geliştirmeleri gerektiğini anlayabilecek ve destekleyebileceksiniz;

Takım üyeleri arasındaki akran öğrenme sürecini daha fazla teşvik edebileceksiniz;

Kurumun döngünün tamamında en üst düzey performansa çıkabilmesi için kurum içinde oluşturulacak öğrenme ekosisteminin mimarı ve koruyucusu olacaksınız.


Tanışmak, öğrenme yolculuğunu birlikte tasarlamak ve birlikte yola koyulmak dileğiyle.

10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page