top of page

Öğrenmeyi Öğrenme ve Öğrenen Takımlar

Güncelleme tarihi: 21 Ağu 2023


Toffler’ın çok beğendiğimiz bir sözü var: “21. yüzyılın cahilleri okuma yazması olmayanlar değil; öğrenmeyi, unutmayı ve yeniden öğrenmeyi beceremeyenler olacaktır.”


Hızla gelişen teknoloji, hızla değişen piyasa koşulları, bizleri daha çevik ve yeniden öğrenebilen kurumlar olmaya zorluyor.


Peki; yeniden öğrenebilmeyi, değişime adapte olabilmeyi ve çeviklik kazanabilmeyi nasıl mümkün kılarız?


Bunun için deneyimsel öğrenme döngüsünün merkezinde bizi bekleyen ve iki kelimeden oluşan sihirli bir kavram var. “Öğrenmeyi Öğrenme.”


Deneyimsel öğrenme döngüsü etrafında hepimiz aynı şekilde dönmeyiz. Döngünün duygu ve insan ilişkilerinden oluşan kuzey tarafına, mantık ve soyut modellerden oluşan güney tarafına, gözlem ve analizden oluşan doğu tarafına veya karar ve eyleme geçmeden oluşan batı tarafına farklı ağırlıklarda odaklanırız. Böylelikle hepimizin döngünün etrafından kendimize has bir dönme şeklimiz ortaya çıkar. Bu şekil ise bizim öğrenme stilimizi tanımlar.


Çalışanların kendi öğrenme stillerini bilmeleri öğrenmeyi öğrenme ve sürekli gelişim için çok önemlidir. Çünkü nasıl öğrenirsek öyle yaşarız.


Öğrenme stilimiz, problem çözme şeklimize, iletişim stilimize, çatışmaları nasıl çözdüğümüze ve nasıl liderlik yaptığımıza yansır. Davranış tercihlerimiz döngüdeki konumumuz ile yakından ilgilidir.


Ayrıca bireylerin öğrenme stilleri olduğu gibi bireylerin oluşturduğu takımların da öğrenme stilleri ve döngünün etrafında takım olarak kendilerine özgü bir dönme şekilleri vardır.


Öğrenen kurum olmanın yolu öğrenen takımlara sahip olmaktan geçer. Bu da öğrenmeyi öğrenmiş olan çalışanlar ile mümkündür.


Öğrenmeyi Öğrenme ve Öğrenen Takımlar Programında bunları ve daha fazlasını birlikte keşfedeceğiz. Deneyimsel öğrenme döngüsünün etrafında ilerleyecek olan bu öğrenme yolculuğumuzda;

Çalışanlar takım içindeki güçlü ve gelişime açık yanlarını tanıyacaklar,

Takım içindeki farklılıklar, uyuşmazlık olmaktan çıkıp takıma döngünün tamamını kapsatacak bir zenginliğe dönüşecek,

Takım üyeleri arasında akran öğrenmesi ve deneyim transferi artacak,

Takım döngünün yalnızca belirli alanlarında değil her yerinde en üst düzey performansa çıkacak.


Tanışmak, öğrenme yolculuğunu birlikte tasarlamak ve birlikte yola koyulmak dileğiyle.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page