top of page

Deneyimsel Eğitimcinin Eğitimi

Güncelleme tarihi: 21 Ağu 2023


Bireylerin öğrenme stilleri olduğu gibi eğitimcilerin de eğitim verme stilleri vardır. Üstelik nasıl öğreniyorsak, öyle eğitim vermeye de daha yatkın oluyoruz. Eğitici profilinizi öğrenmek ve tüm öğrenme stillerini kapsayan bir eğitim tasarımı yapmak ister misiniz?


Yanıtınız evetse bu program sizin için.


Deneyimsel öğrenme döngüsünün farklı alanlarına odaklanan 4 eğitimci rol profili bulunmakta.


Kolaylaştırıcı rolü, deneyimleri değerlendiren bir süreç işletirken, Konu Uzmanı rolü teorik modellerin değerlendirildiği bir süreç işletir.


Standart Belirleyici rolü soyut göstergeler ile performans hedefleri oluştururken, Koç rolü derin öğrenme için deneyimi teşvik eder.


Etkili ve bütüncül bir eğitim ise, deneyimsel öğrenme döngüsünün tamamını kapsayan bir tasarımla mümkündür.

Bireyler; konuyu hissederek öğrenecekleri ve duyguları ile ilişkilendirecekleri bir deneyim alanına, gözlemlerini ve fikirlerini başkaları ile tartışacakları bir paylaşım alanına, bilgileri derleyerek analiz edecekleri ve içselleştirecekleri bir düşünme alanına ve öğrendiklerini gerçek hayatla ilişkilendirip test edecekleri bir uygulama alanına ihtiyaç duyarlar.

Siz eğitimcilerin ve insan kaynakları uzmanlarının; deneyimsel öğrenme döngüsünün dört temel bileşeni olan bu alanları nasıl incelikle inşa edeceğinizi ve deneyimsel öğrenme metodolojisini nasıl kullanacağınızı keşfedeceğiniz “Deneyimsel Eğitimcinin Eğitimi” programında; teoriyi, pratik eğitim metotları ile harmanlayarak sunuyoruz.


Deneyimsel öğrenme döngüsü,

Öğrenme Stilleri

Eğitici Rol Profilleri

Öğrenme Alanları,

Çözümleme ve geribildirim

Öğrenme oyunları metodolojisi


Ve çok daha fazlasını uzun dönem eğitici eğitimi programımızda uygulayarak öğreneceğiz.


Tanışmak, öğrenme yolculuğunu birlikte tasarlamak ve birlikte yola koyulmak dileğiyle.


Son Yazılar

Hepsini Gör

תגובות


bottom of page