top of page

OCAK- ARALIK 2023 BÜLTEN

Güncelleme tarihi: 24 Ara 2023
BİZ KİMİZ? 


Biz Öğrenen bir takımız, öğrenmeyi hiç bırakmayan ve deneyimlerimizden nasıl öğreneceğimizi bilen bir takımız. 


Müderris Eğitim olarak, 14 yıldır kurumlara özgü gelişim ve değişim programları tasarlayan yenilikçi bir danışmanlık firmasıyız. 


Kurumlar için özel olarak tasarladığımız Öğrenme Programlarımızda; 

Öğrenen merkezli, davranış değişikliğini hedefleyen, kalıcı öğrenmeye odaklanan veetki & izleme çalışmalarını yaptığımız öğrenme programları üretiriz.


Katılımcılarımız, yenilikçi, fark yaratan ve kalıcı davranışsal değişikliği sağlayan programlarımızda;


  • Deneyim ederek, 

  • Yansıtarak, 

  • Kavramsallaştırarak 

  • Gerçek iş yaşamlarında uygulayarak öğrenirler. 


Tüm programlarımızı Deneyimsel Öğrenme Döngüsünün bu 4 adımına göre kurgularız ve Deneyimsel Öğrenmeyi bir içerik olarak da sunarız. 


Öğrenmenin bir süreç olduğuna inanırız ve kurumlara özel tasarladığımız eğitim programlarımızda bu süreci doğru ve en etkin şeklide planladığımıza inanırız.
HİKAYEMİZ ? 

Ulusal ve uluslararası programlarda sivil toplum alanında 20 yıldan uzun süredir

eğitmenlik yapan, projeler geliştirip uygulayan ve birlikte üretmekten keyif alan bir ekibiz. Sivil toplum ve yetişkin eğitimi alanında biriktirdiğimiz bilgi ve tecrübeyi uzun yıllardır kurumsal iş dünyasında şirketlere sunmaktayız. 


Temel uzmanlığımız Deneyimsel Öğrenme ve yetişkin eğitimidir.

4 kıtada eğitmene sahip, uzman eğitmeni olan konularda yetkinlik setini belirlemiş, her işi yapan değil bir işi çok iyi yaparım diyen bir yaklaşımdayız. 

Yönetim ekibi olarak, Öğrenme Lideriyiz ve ekibimizin gelişim alanlarını gözlemleyip destek olabiliyoruz, ekip olarak ise Öğrenen Takım kimliğine sahibiz. 


Kurumunuzun sürdürülebilir gelişimi için öğrenme alanındaki kapasitenizin gelişmesine destek oluyoruz.


Bunu yaparken dünyaca kabul edilmiş bir bilimsel kuram olan Deneyimsel Öğrenme'yi kullanıyoruz.

Terzi işi çalışıyor, ortak tasarımın büyüsüne inanıyoruz.

DENEYİMSEL ÖĞRENME

NE YAPIYORUZ ?


Deneyimsel öğrenme, insanların ve organizasyonların öğrenme ve gelişim süreçlerini açıklayan dünyaca kabul edilmiş bütüncül bir öğrenme kuramıdır.Hissetme, yansıtma, düşünme ve eyleme geçme adımlarının tamamını kapsar. 

Bize deneyimlerimizden nasıl öğrenebileceğimizi açıklar. Öğrenmenin bir süreç olduğunu kabul eder ve temel hedefi hedeflenen Davranışsal Değişikliği sağlayabilmektir. 


Bu davranışsal Değişikliği sağlayarak karşılaşılan zorluklar ile başa çıkabilme becerisi kazandırır. Eğitimlerimizi bu döngünün etrafında dönecek bir şekilde tasarlıyoruz.

Bütüncül bir öğrenme deneyimi sağlıyoruz. Katılımcıların birbirlerini yakından tanıdıkları, birlikte eğlenerek öğrendikleri, programın beklentilerine göre şekillendiği pozitif bir öğrenme alanı oluşturuyoruz.


Konuyu deneyim edecekleri simülasyonlar uyguluyor, yansıtma (debrief) oturumlarıyla bu deneyimi bilgiye dönüştürüyoruz. Konu ile ilgili pratik kullanılabilir teoriler aktarıyor, gerçek iş yaşamlarında uygulamaları için aksiyon planları oluşturuyoruz. 


Bu sayede tüm eğitimlerimizde kalıcı davranış değişikliğini sağlayabiliyoruz. 

ÖĞRENME PROGRAMLARIMIZ


Yaptığımız tüm çalışmalar benzersiz ve kuruma özel tasarlanır. 

Teklif sürecimizden eğitim tasarım sürecine ve eğitim uygulamalarında tamamen kuruma ve gruba özel içerik çalışıyoruz. 

Çünkü biliyoruz ki her kurumun, her departmanın, her takımın, sorunları, zorlukları ve ihtiyaçları farklıdır.


3 seviyede hizmet veriyoruz. 


1- Farkındalık Seviyesi: (Katalog eğitim programlarımız)

Deneyimsel Öğrenme ve Öğrenmeyi Öğrenme başta olmak üzere, yetkinlik setimizde bulunan diğer eğitim konularında yarım günden bir güne kadar süren eğitimlerle farkındalık oluşturuyoruz. 


2- Kapasite Geliştirme: 


3- Kuruma Özel Projeler: 

Kurum içinde bir öğrenme ekosistemi kurmanıza destek oluyoruz. Yöneticileriniz bir yandanÖğrenme Liderliği Programına katılırken, eş zamanlı olarak çalışanlar da Öğrenen TakımlarProgramına başlıyor. Belirli aralıklarla birbirleri ile kesişen bu iki yolcuğun istikameti ise kurumunuz için belirlediğiniz özel gelişim hedefleri oluyor. Bakınız.

RİXOS HOTELS

Rixos Sungate , Rixos Göcek ve Rixos Pera Ara kademe ve üst düzey yöneticileri ile ÖğrenmeLiderliği ve ÖğrenenTakımlar programında bir arada olduk. 


TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR İLK!!

Rixos Sungate Otel ile, Turizm sektöründe geleneksel iç eğitim anlayışını değiştirecek ve geliştirerek deneyime dayalı öğrenme alanları oluşturan İç eğitmen programı uyguladık. 

İç eğitimlerde kurumun kendi kendine yetecek kapasiteye ulaşmasını sağlayarak eğitimde dışa bağımlılığını azalttık. 

PROJELERİMİZ


TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş


Tüm Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. üst kademe yöneticilerinin DeneyimselÖğrenme, Öğrenmeyi Öğrenme veÖğrenme Liderliği konularındaki bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması için 8grupta 73 katılımcı ile bir araya geldik.LUJO HOTEL

Lujo Hotel Yönetici adaylarının liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi için 2 aylıkÖğrenme LiderliğiProgramı uyguladık. 

ALARKO HOLDİNG

Alarko Holding çalışanları ile Duygusal Dayanıklılık konusunda  

5 grupta bir araya geldik.

LİNDEX

AV Lindex Firması tarafından belirlenen Türkiye’deki 7 fabrika ile, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir araya geldik. 


TEKLAS GRUP Teklas Grup Türkiye ile ÖğrenmeLiderliği ve İç Eğitmen Eğitiminde bir araya geldik. 

Ayrıca Sırbistan, Bulgaristan, Çin, Meksika, ABD lokasyonları için güncel eğitim ihtiyaçları konusunda global düzeyde nitel bilgiler raporlandı. Eğitimler planlandı. 

SUN EXPRESS İSG Uzmanları ve Teknik Departmanlar Eğitici Eğitimi Programı uygulandı.Program kapsamında, İç eğitimlerini Öğrenen merkezli, DeneyimselÖğrenme tabanlı ve interaktif bir metodoloji ile tasarlaması, uygulaması ve eğitim içeriklerini güncellemeleri sağlandı. 2024 için yeni anlaşmamız yapıldı, devam ediyoruz. 


ERDEMİR

Erdemir ile 5 farklı projede bir arada olduk. 

Eğitici Eğitimi, Öğrenme Liderliği ve ÖğrenenTakımlar programlarımızda, Erdemir çalışanlarını farklı alanlarda yetkinlik ve farkındalık gelişimi sağladık. 2024 yılında eğitimlere devam edeceğiz. Ayrıca, Erdemir Oryantasyon Programlarını tasarlayan ve yürüten eğitimcilerin, deneyimsel öğrenme tabanlı eğitim tasarımı yapabilmeleri ve kapasitelerini geliştirmek içinEğitici Eğitimi yaptık.DİGİTURK Digiturk Genel Müdürlük çalışanları için 2 farklı grupta Takım Çalışması ve İletişim eğitimleri verildi. 

DAIKIN Daikin çalışanları ile kurum içi ve tedarikçi iletişim kanallarının güçlendirilmesi amaçlı 5 günlük İletişim ve Çatışma Yönetimi eğitimi verildi. 

MAN Man Türkiye ekibi ile İletişim ve Takım Çalışması konularında bir arada olduk. Ayrıca İletişim konulu webinar çalışmalarında beraber olduk. 


BORUSAN Borusan Cat bünyesinde yer alan İç Eğitmenler için Özel Proje kapsamında 6 aylık program tasarımı ve gelişim programı tasarlanıp uygulandı. 

Ayrıca yöneticilere LiderlikProgramı uygulandı. 

MARMARA TEKNOKENT Marmara Teknokent’in tüm çalışan ve yöneticilerine 7 aylık gelişim programı uygulanmıştır. Öğrenme Liderliği, Öğrenen Takımlar ve MENTÖRLÜK programlarında bir aradaydık. 

GUHEM Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi çalışanlarına 3 ay Eğitici Eğitimi verildi. 


KARADENİZ HOLDİNG

Karadeniz Holding İç Eğitmenleri ile 3 ay süren Eğitici Eğitimi programımızda bir arada olduk. Ayrıca 7 farklı ülkede Karpowership bünyesinde çalışanlar için yeni stratejiler geliştirmek ve bu stratejiler doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarına yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirdik.ELA EXCELLENCE Ela Excellence Resort Belek yönetici ve çalışanlarına Öğrenme Liderliği ve Öğrenen Takımlar Programı uygulandı. Tüm otel çalışanlarına etki eden dönüşüm başlatıldı. 

TOFAŞ Tofaş Akademi İç Eğitmenleri ile Deneyimsel Öğrenme ve Eğitici Eğitimi programı kapsamında 2 aylık bir program yürütüldü. 

MAXX ROYAL Maxx Royal Eğitim ve Gelişim ekibi ile Deneyimsel Öğrenme programıda bir aradaydık.Ayrıca Voyage Otelleri ile de 2024 yılında çalışmaya başlıyoruz. 


PENTİ PENTİ çalışanları ile kurum içi iletişim ve Takım Olma konularında 3 günlük Öğrenen Takımlar Programında bir arada olduk. 

TITANIC HOTELS Titanic Otelleri ile 3 yıllık süreçte 5 farklı çalışma gerçekleştirdik. Cullinan Otel ve Bodrum Titanic Otellerinde de tüm yönetim ekibine Marka Elçiliği programında beraber olduk. 

Liderlik, Kuşaklara arası İletişim, Duygusal Dayanıklılık, İletişim, Takım Olma vb. bir çok alanda yetkinlik ve tutum geliştirme çalışmaları yaptık. 

BİZDEN HABERLERÖĞRENEN TAKIMLAR NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Değişen iş dünyası ve hızla evrilen teknolojiyle birlikte, kurumlar sadece bireylerin değil, takımların da sürekli öğrenme kapasitesini geliştirmek zorunda. Peki "Öğrenen Takım" nedir ve neden bu kadar önemlidir?


Öğrenen Takımlar Nedir?

Öğrenen takımlar, sürekli olarak bilgi ve beceri geliştiren, adaptasyon ve yenilik kapasitesi yüksek olan takımlardır.

YETKİNLİK SETİMİZ

KOLB EĞİTİMCİ ROL PROFİLLERİ


KOLB ÖĞRENME STİLLERİ


Öğrenme stili, bireylerin dört farklı öğrenme şekli için tercihlerine bağlı olarak, öğrenme döngüsü boyunca dönerek hareket ettikleri kendilerine özgü yolları tanımlar. 
FARKINDALIK EĞİTİMLERİ

Deneyimsel Öğrenme ve Öğrenmeyi Öğrenme başta olmak üzere, yetkinlik setimizde bulunan diğer eğitim konularında yarım günden bir güne kadar süren eğitimlerle farkındalık oluşturuyoruz.
15 görüntüleme0 yorum

תגובות


bottom of page