top of page

Yelda Erdoğan

Ankara

- Yönetim Organizasyon Bilim Dalında Yüksek Lisans Derecesi ve Doktora Adayı,

- Yaygın eğitim alanında farklı hedef kitle ve kurumlar ile (kamu, özel, sivil toplum) 15 yıl tecrübe,

- AB fonlu projeler alanında yaklaşık 15 yıl tecrübe ve toplam 40 Milyon Euro’nun üzerinde hibe yönetimi;

- AB fonlu projelerde 7 yılı aşkın proje yöneticiliği tecrübesi;

- Başarıyla sonuçlanan projelerde Takım Liderliği ve Proje Yöneticiliği ile kanıtlanmış gelişmiş takım çalışması, liderlik ve koordinasyon becerisi, çok kültürlü teknik destek ekiplerinde yöneticilik deneyimi;

- Farklı özel ve kamu kurumlarından faydalanıcı ve paydaşlarla etkili ve sürdürülebilir iletişim becerileri;

- Proje planlama, hazırlık, uygulama, izleme değerlendirme ve raporlama konusunda eğitim geçmişi ve saha deneyimi;

- PRAG ağırlıklı olmak üzere, uluslararası fon sağlayıcıların kurallarının farklı programlar çerçevesinde uygulanmasına ilişkin bilgi ve tecrübe;

- AB kural ve standartları çerçevesinde 7 yılı aşkın izleme değerlendirme ve raporlama üzerine kanıtlanmış deneyim;

- İş kırılım ve akışları, görev dağılımları, usul ve esas hazırlama üzerine deneyim;

- İletişim strateji ve planlarının hazırlanması, görünürlük faaliyetlerinin koordinasyonu üzerine deneyim (etkinlikler, farkındalık çalışmaları, sosyal medya, internet sitesi);

Yelda Erdoğan
bottom of page