TOPLANTI & MODERASYON – EN

MODERASYON

Farklı sektörlerde hizmet veren kurumların toplantıları için gereken moderasyon hizmetini sağlıyor, detaylı raporlar sunuyoruz.

 • Toplantı
 • Panel
 • Sempozyum
 • Beyin Fırtınası

 

Moderasyon dilleri: Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça

STRATEJİK PLANLAMA

Stratejik Planlama konusunda eğitim veriyor ve çerçeve oluşturuyoruz. Kurumların stratejik planlamalarını oluşturma süreçlerini kolaylaştırıyoruz.
 • Mevcut Durum Analizi
 • Kurum İçi & Kurum Dışı Değerlendirme
 • SWOT & PEST Analizleri
 • Vizyon ve Misyon Çalışması
 • Performans Ölçme & Değerlendirme
 • Eylem & Yol Haritası
 • İzleme & Raporlama
 • İletişim

ARAMA KONFERANSI

Kurumların Arama Konferansları için kurum hedefleri ile ilişkili analiz bileşenlerini belirliyor, her bir bileşen için çok boyutlu çıktılar üretecek interaktif atölyeler düzenliyor ve kapsamlı raporlar hazırlıyoruz.
 • Kurumun hedefleri neler?
 • Mevcut durum göstergeleri neler?
 • İhtiyaç duyulan bilgiler neler?
 • Doğru paydaşlar kim?
 • Üretilecek bilgilin meşruiyeti.
 • Demokratik moderasyon.
 • Raporun önceki datalar ile karşılaştırılabilirliği.

KİLİT KONUŞMACI & UZMAN

Farklı sektörlerde hizmet veren kurumlarla uzman havuzumuzdaki kişileri eşleştirerek; eğitim, toplantı, seminer, proje çalışması gibi faaliyetleri için insan kaynağı sağlıyoruz.
 • Yenilikçi Eğitim Yaklaşımları
 • Deneyimsel Öğrenme
 • Ezilenlerin Pedagojisi
 • Eleştirel Pedagoji
 • Gençlik Çalışmaları
 • Gençlik Politikaları
 • Hak Temelli Sivil Toplum
 • İnsan Hakları
 • Kültürlerarası Diyalog
 • Çatışma Çözümleme
 • Avrupa Birliği Eğitim Programları
 • Hibe Programları
DANIŞMANLIK ÇÖZÜMLERİMİZİ GÖRDÜNÜZ MÜ?