Deneyimsel Öğrenme Tabanlı Toplantı Moderasyonunun amacı, kurumunuzun ihtiyaç duyduğu analiz, bilgi ve stratejinin, demokratik, katılımcı ve deneyimsel bir yaklaşımla ortaya çıkarılmasını sağlamaktır.

NE YAPIYORUZ? – TOPLANTI TÜRLERİ

ARAMA KONFERANSI

Arama Konferansı, insanların kurumlarını/topluluklarını arzu edilen geleceğe taşımak için sorumluluk üstlendikleri ve gerekli bilgiyi birlikte ürettikleri katılımcı bir planlama yöntemidir. Arama Konferansında insanlar (vatandaşlar, topluluk liderleri, yöneticiler, çalışanlar) bir planlama topluluğu haline gelir. Ortak ideallere dayalı bir gelecek planı oluştururlar.

İdeal Sayı: 20-50 kişi

İdeal Süre: 1-2 gün

KOORDİNASYON TOPLANTISI

Belirli bir grubun periyodik olarak (3 aylık dönemde / yılda iki kez) bir araya gelerek bir önceki toplantıdan bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetleri değerlendirdikleri, zorluklar ve fırsatlar ile ilgili yeni yaklaşımlar geliştirdikleri ve bir sonraki toplantıya kadar yapılacak çalışmaları planladıkları toplantılardır.

İdeal Sayı: 15-60 kişi

İdeal Süre: 1-2 gün

STRATEJİK PLANLAMA TOPLANTISI

Stratejik planlama toplantısı, şirketin veya organizasyonun vizyonunun gözden geçirildiği, bu vizyonu ölçülebilir ve ulaşılabilir hedeflere dönüştürmek ve daha sonra bu hedeflere ulaşmak için uzun vadeli planlamanın yapıldığı toplantılardır.

İdeal Sayı: 5-20 kişi

İdeal Süre: 3-5 gün

NASIL YAPIYORUZ?

Deneyimsel öğrenme; deneyimleme ve hissetme, gözlem ve yansıtma, analiz etme ve düşünme, karar alma ve uygulama adımlarının tamamını kapsayan bütüncül bir öğrenme yaklaşımıdır. 

Teoriye göre; Somut Deneyim, Yansıtıcı Gözlem, Soyut Kavramsallaştırma ve Aktif Uygulama adımlarını takip eden ve yaşam boyu devam eden bir öğrenme döngüsündeyizdir.

Yeni bir deneyim elde ettiğimizde bu deneyimi yansıtır ve analiz ederiz, bu yansıtmadan doğan yeni soyut kavramlar ve bilgiler ediniriz, bu yeni bilgileri gerçek hayatta uygular ve bu uygulamanın sonunda da doğal olarak yeni bir deneyim sahibi oluruz.

Toplantılarda Deneyimsel Öğrenme Döngüsü

Toplantıları geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe bakan iki bölüm şeklinde ve deneyimsel öğrenme döngüsünün etrafında ilerleyen bir yöntem ile yapılandırıyoruz.

I. Bölüm: Geçmişten Bugüne | ÖĞRENME

Somut Deneyim

  • Konu ile ilgili kurum içinde ve dışarıda hangi deneyimler mevcut?

Yansıtıcı Gözlem

  • Dış dünyada konu ile ilgili yaşanan değişimler neler?

Soyut Kavramsallaştırma

  • Bu değişimlerden neler öğreniyoruz?

Aktif Uygulama

  • Hedeflerimiz neler?

II. Bölüm: Bugünden Geleceğe | ORTAK-TASARIM

Somut Deneyim

  • Hedeflerle ilgili şu an ne deneyimliyoruz? Mevcut durumumuz ne?

Yansıtıcı Gözlem

  • Hedeflere ulaşmak için alternatif senaryolar neler?

Soyut Kavramsallaştırma

  • Alternatifler arasında en uygun strateji ne?

Aktif Uygulama

  • Stratejiyi hayata geçirmek için somut adımlar neler?

Öğrenme Stilleri

Deneyimsel Öğrenme Teorisinin kurucusu olan David Kolb, bireylerin nasıl öğrendiklerini açıklayan dokuz öğrenme stili tanımlamıştır. Nasıl öğreniyorsak öyle problem çözüyor, öyle iletişim kuruyor ve çatışmaları öyle yönetiyoruz.

Döngünün üst kısmında yer alan öğrenme stillerine sahip bireyler, kişiler arası ilişkileri önemseyerek, kararlarında duygularını ve sezgilerini dinlerken, alt kısımdaki stillere sahip bireyler mantık odaklı ve verilere dayalı düşünmeyi tercih ederler. Döngünün sağında bulunan stillere sahip bireyler konuları farklı pencerelerden ele almayı, analiz süreçlerini işletmeyi tercih ederken, döngünün sol tarafında bulunan bireyler, hızlı karar alma ve bir an önce harekete geçme eğilimindedirler.

Bu stillerin hiçbirisi bir diğerine göre ne güçlü ne de zayıftır. Her stil iş süreçlerinin belirli aşamalarında ihtiyaç duyulan farklı özellikleri barındırır.

Toplantılarda Öğrenme Stillerinin Kullanımı

Toplantıya  katılacak kişilere öncelikle Kolb Öğrenme Stilleri Envanterini uyguluyoruz. Konferans öncesi hem katılımcılar hem de kurum yöneticileri herkesin öğrenme stillerini biliyor oluyor. Katılımcıları küçük gruplara ayırırken her grubun öğrenme stilleri konusunda maksimum çeşitlilikte olmasını sağlıyoruz. Çünkü her stil öğrenme döngüsündeki belirli aşamalarda kendisini göstermekte, ayrıca katılımcıların tartışılan konulara karşı da bakış açılarını belirlemektedir.

Kolb Öğrenme Stilleri Envanterini uygulayarak çalışma gruplarını çeşitlendirmekle iki önemli kazanım elde ediyoruz:

  1. Toplantıdaki küçük gruplar deneyimsel öğrenme döngüsünün etrafında dönecekleri için, her bir aşamada ilgili öğrenme stillerine sahip kişilerin daha fazla katkı yapabilmesini sağlanıyor.

  2. Konulara karşı farklı pencerelerden bakan kişilerin ortak akılda buluşmasını amaçlayan bir konferansta; bu farklılıkların öğrenme stillerinden kaynaklandığının anlaşılması, farklılıklarının aslında bütüncül bir yaklaşımı üretmek için ihtiyaç duyulan tamamlayıcı güç olduğu konusunda derin bir farkındalık oluşturuluyor.

Moderasyon Hizmeti Verdiğimiz Kurumlardan Bazıları

Moderasyon hizmetlerimiz günlük 4.000 TL – 6.000 TL arasında değişmektedir.

Fiyat teklifi almak için bizi arayabilirsiniz.

ÇALIŞANLAR İÇİN ÖĞRENEN TAKIMLAR

DENEYİMSEL EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ