top of page

Envanterler

Deneyimsel Öğrenme Teorisi kapsamında David Kolb tarafından geliştirilmiş envanterler sayesinde, öz farkındalık ve gelişim alanları konularında derin bir öğrenme alanı oluşturuyoruz.

Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri

12 Yaş üzeri herkes için

Türkçe, İngilizce

Öğrenme stilleri bireylerin öğrenme döngüsü boyunca dönerek hareket ettikleri kendilerine özgü yolları tanımlar.
 
Deneyimsel Öğrenme Teorisinin kurucusu olan David Kolb, bireylerin nasıl öğrendiklerini açıklayan dokuz öğrenme stili tanımlamıştır.
 
Bu stiller; pek çok kişilik envanterinin aksine, bireyleri kutulara koymaz ve etiketlemez.
 
Envanter; bireylerin öğrenme döngüsü boyunca kullanmakta iyi oldukları stilleri, yedek stilleri ve henüz keşfetmedikleri stilleri ortaya çıkarmayı ve bu sayede bütüncül bir gelişimin yol haritasını oluşturmayı amaçlamaktadır.

kolb-9-stil-tr-2.png

Kolb Eğitimci Rol Profilleri Envanteri

Eğitim uzmanları ve yöneticiler

İngilizce

Deneyimsel öğrenme döngüsünün farklı alanlarına odaklanan 4 eğitimci rol profili bulunuyor.

 

Kolaylaştırıcı rolü, deneyimleri değerlendiren bir süreç işletirken, Konu Uzmanı rolü teorik modellerin değerlendirildiği bir süreç işletir.
 
Standart Belirleyici rolü soyut göstergeler ile performans hedefleri oluştururken, Koç rolü derin öğrenme için deneyimi teşvik eder.
 
Etkili ve bütüncül bir eğitim ise, deneyimsel öğrenme döngüsünün tamamını kapsayan bir tasarımla mümkündür.

kerp-tr-black.png
 • Öğrenme Stilleri Envanterini nasıl satın alabiliriz?
  Envanteri Kolb'ların izni ile eğitimlerimizde kullanıyoruz fakat satışını yapmıyoruz. Bizden eğitim aldığınızda zaten hedef gruba envanteri de uygulamış oluyoruz.
 • Eğitimci Rol Profili Envanterinin Türkçesi ne zaman hazır olacak?
  Bu envanterin Türkçe çevirisi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu sırada envanteri Chrome ile açıp, tarayıcının çeviri özelliğini kullanarak Türkçe erişebilirsiniz. E-Postanıza gelen İngilizce raporu ise yine Google Çeviri uygulamasını kullanarak Türkçe'ye çevirebilirsiniz.
 • Öğrenme Stilleri kişilik envanteri midir?
  Hayır, öğrenme stilleri bir kişilik envanteri değildir. İnsanların öğrenme tercihlerini ve bu tercihlere bağlı olarak kişisel ve iş yaşamlarında sahip oldukları güçlü ve gelişime açık alanları ortaya çıkaran bilimsel bir envanterdir.
 • Ekolojik Farkındalık
  1 Gün | 24 Katılımcı Ekolojik Farkındalığın Önemi ve Ekoloji Kavramı İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Çevre Dostu İş Uygulamaları ve Yeşil Ofis Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Yaklaşımı. Ekolojik Ayak İzi ve Kişisel Etki ⓘ 1-3 Saatlik Farkındalık Atölyesi olarak da düzenlenebilir.
 • Kuşaklararası İletişim
  1 Gün | 24 Katılımcı Farklı Kuşakların Tanımlanması ve Özellikleri Kuşaklararası Algı ve Tutumlar Farklı Kuşakların İletişim Stilleri İş Yerinde Kuşaklararası Çatışmaların Yönetimi Etkili Kuşaklararası İşbirliği ve Takım Çalışması ⓘ 1-3 Saatlik Farkındalık Atölyesi olarak da düzenlenebilir.
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  1 Gün | 24 Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Cinsiyet Rolleri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İnsan Hakları Cinsiyet Kalıp Yargıları İşyerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığına Karşı Mücadele Stratejileri ⓘ 1-3 Saatlik Farkındalık Atölyesi olarak da düzenlenebilir.
 • Kültürlerarası Öğrenme
  1 Gün | 24 Katılımcı Kültürlerarası Farkındalık Kültürlerarası İletişimde Zorluklar Kültürel Çatışmaların Yönetimi Kültürlerarası İletişim Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Küresel Vatandaşlık Kültürlerarası İletişimde Etiket ve Protokoller. ⓘ 1-3 Saatlik Farkındalık Atölyesi olarak da düzenlenebilir.
 • Engeli Olan Bireylerle Çalışma
  1 Gün | 24 Katılımcı Engellilik Kavramı ve Türleri Engellilik Hakkında Sosyal ve Kültürel Yanılgılar Engelli Hakları ve İnsan Hakları Perspektifi İşyerinde Engelli Bireylerle Etkin İletişim ve İşbirliği İşyerinde Engellilik ve Uyumlama Stratejileri ⓘ 1-3 Saatlik Farkındalık Atölyesi olarak da düzenlenebilir.
 • Dijital Okuryazarlık
  2 Gün | 24 Katılımcı Dijital Teknolojilerin Temel İşleyişi İnternet ve Arama Motorları Etkin Kullanımı Sosyal Medya Okuryazarlığı ve Güvenli İnternet Kullanımı Dijital İletişim Araçları ve Platformlarının Etkin Kullanımı Dijital Veri Güvenliği ve Kişisel Gizlilik Dijital İçerik Oluşturma ve Düzenleme Araçları Online İşbirliği Araçları ve Uzaktan Çalışma Yetenekleri ⓘ 1 Günlük kompakt eğitim olarak da düzenlenebilir. ⓘ 1-3 Saatlik Farkındalık Atölyesi olarak da düzenlenebilir.
 • Zaman Yönetimi
  1 Gün | 24 Katılımcı Zaman Yönetiminin Önemi Önceliklendirme Teknikleri İşleri Planlama ve Organize Etme Etkin Delegasyon Dikkat Dağıtıcılar ve Zaman Hırsızları ile Başa Çıkma Stratejileri ⓘ 1-3 Saatlik Farkındalık Atölyesi olarak da düzenlenebilir.
 • Değişim Yönetimi
  2 Gün | 24 Katılımcı Değişim Yönetiminin Önemi ve Değişim Kavramı Değişim Türleri: Dışsal, İçsel, Planlanan ve Beklenmeyen Değişim Süreci ve Evreleri Değişime Direnç ve Direnci Yönetme Teknikleri Değişim Yönetiminde Takım Rolü ve Etkileri ⓘ 1 Günlük kompakt eğitim olarak da düzenlenebilir. ⓘ 1-3 Saatlik Farkındalık Atölyesi olarak da düzenlenebilir.
 • Etkili Sunum Teknikleri
  2 Gün | 24 Katılımcı Sunum Öncesi Hazırlık Süreci Sunumun Yapısı ve Akışının Planlanması Etkili Dil Kullanımı ve Beden Dili Görsel Malzemelerin ve Teknolojinin Etkin Kullanımı Dinleyicilerle Bağ Kurma ve İletişim Teknikleri Zorlu Sorulara ve Beklenmedik Durumlara Yanıt Verme Teknikleri Sunumu Etkili Bir Şekilde Sonlandırma ve Geri Bildirim Toplama Yöntemleri ⓘ 1 Günlük kompakt eğitim olarak da düzenlenebilir. ⓘ 1-3 Saatlik Farkındalık Atölyesi olarak da düzenlenebilir.
 • Proje Yönetimi
  3 Gün | 24 Katılımcı Proje Yönetiminin Temelleri Mevcut Durum Analizi Teknikleri Proje Hedeflerinin Belirlenmesi ve Planlama Kaynak Yönetimi ve Bütçe Planlama Risk Yönetimi ve Sorun Çözme Stratejileri Proje Takip, İzleme ve Değerlendirme Mantıksal Çerçeve Matrisi ⓘ 1 Günlük kompakt eğitim olarak da düzenlenebilir. ⓘ 1-3 Saatlik Farkındalık Atölyesi olarak da düzenlenebilir.
 • Karar Verme
  1 Gün | 24 Katılımcı Karar Verme Süreci ve Aşamaları Rasyonel ve İntuitif Karar Verme Modelleri Karar Verme Sırasında Karşılaşılan Zorluklar Bilgi ve Veri Analizi Yoluyla Karar Verme Değer Temelli Karar Verme ⓘ 1-3 Saatlik Farkındalık Atölyesi olarak da düzenlenebilir.
 • Analitik Düşünme
  1 Gün | 24 Katılımcı Analitik Düşünme Kavramı ve İlkeleri Analitik Düşünme Süreci ve Adımları Analitik Düşünme Teknikleri Veri Tabanlı Karar Verme Problem Çözme ve Hipotez Geliştirme ⓘ 1-3 Saatlik Farkındalık Atölyesi olarak da düzenlenebilir.
 • Eleştirel Düşünme
  1 Gün | 24 Katılımcı Eleştirel Düşünme Nedir? Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Eleştirel Düşünme Süreci Eleştirel Düşünme Teknikleri Mantık ve Eleştirel Düşünme ⓘ 1-3 Saatlik Farkındalık Atölyesi olarak da düzenlenebilir.
 • Yaratıcılık ve Yenilik
  1 Gün | 24 Katılımcı Yaratıcılık ve Yenilik Kavramları: Anlam ve Önem Yaratıcı Düşünce Süreci ve Teknikleri Yenilikçi Fikirlerin Ortaya Çıkışı ve Uygulanması Yaratıcılığı Teşvik Eden Çalışma Ortamları Yaratıcılık ve Yenilik İle Problemleri Çözme ⓘ 1-3 Saatlik Farkındalık Atölyesi olarak da düzenlenebilir.
 • Bilişsel Esneklik
  1 Gün | 24 Katılımcı Bilişsel Esneklik Kavramı ve Önemi Esnek Düşünme Stratejileri Bilişsel Esneklik ve Yaratıcı Problem Çözme Bilişsel Şemalar Bilişsel Esneklik ve Değişim Yönetimi ⓘ 1-3 Saatlik Farkındalık Atölyesi olarak da düzenlenebilir.
 • Duygusal Dayanıklılık ve Stres Yönetimi
  2 Gün | 24 Katılımcı Stres ve Duygusal Dayanıklılık: Tanımlar ve İlişkiler Stresin Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri Duygusal Dayanıklılığı Artırma Yöntemleri Stres Yönetim Teknikleri ve Uygulamaları Dayanıklılık ve Stresle Başa Çıkmada Kişisel Bakım Stratejileri ⓘ 1 Günlük kompakt eğitim olarak da düzenlenebilir. ⓘ 1-3 Saatlik Farkındalık Atölyesi olarak da düzenlenebilir.
 • Öz Motivasyon
  1 Gün | 24 Katılımcı Öz Motivasyonun Tanımı ve Önemi Kişisel Hedef Belirleme ve Motivasyon İçsel ve Dışsal Motivasyon Kaynakları Motivasyonu Artırma Yöntemleri Zorluklarla Başa Çıkma ve Motivasyonu Sürdürme Stratejileri ⓘ 1-3 Saatlik Farkındalık Atölyesi olarak da düzenlenebilir.
 • Çatışma Yönetimi
  2 Gün | 24 Katılımcı Çatışma Nedir: Çatışmanın Tanımı ve Türleri Çatışmanın Kaynakları Çatışma Çözümleme ve İhtiyacı Anlama Çatışma Çözümünde İletişim ve Empati Çatışma Yönetimi Uygulamaları ve Simülasyonlar ⓘ 1 Günlük kompakt eğitim olarak da düzenlenebilir. ⓘ 1-3 Saatlik Farkındalık Atölyesi olarak da düzenlenebilir.
 • Takım Çalışması
  1 Gün | 24 Katılımcı Takım Çalışmasının Önemi ve Faydaları Etkili Takım Dinamikleri ve Rolleri Takım İçinde İletişim ve İşbirliği Bireysel Değerler ve Takım Değerleri Takım Performansını Artırmak için Stratejiler ve Teknikler ⓘ 1-3 Saatlik Farkındalık Atölyesi olarak da düzenlenebilir.
 • İletişim ve Empati
  1 Gün | 24 Katılımcı İletişimin Temelleri ve İletişim Modelleri Empati ve İletişimdeki Rolü Dinleme ve Anlama Becerileri Sözsüz İletişim ve Beden Dili Geribildirim Teknikleri ⓘ 1-3 Saatlik Farkındalık Atölyesi olarak da düzenlenebilir.
 • Online eğitimlerde katılımcı sayısını artırabilir miyiz?
  Online eğitimlerde yüz yüze eğitimlerde olduğu gibi, öğrenme oyunları, simülasyonlar ve grup çalışmaları gibi interaktif yöntemler kullanıyoruz. Bu nedenle etkin bir eğitim için katılımcı sayısını 16 ile sınırlandırıyoruz. Ancak daha büyük gruplar için interaktif webinarlar da düzenleyebiliriz. Bunun için bizimle iletişime geçmeniz yeterli.
 • Eğitim içeriğiniz çalışanların kademesine göre değişmiyor mu?
  Eğitimlerimiz, içerik ve yöntemlerin katılımcı seviyesine ve iş yaşamı bağlamına göre özelleştirildiği, teorik düzeyin ve başlangıç noktalarının katılımcıların ihtiyaçlarına göre belirlendiği bir yapıda sunulmaktadır. Bu nedenle, her eğitim konu başlığı açısından benzer, seviye ve bağlam açısından farklı özelliklere sahiptir.
 • Bu eğitimlere neden farkındalık eğitimleri diyorsunuz?
  Çünkü bunlar kısa süreli eğitimler. Yarım gün ile bir gün arasında düzenlediğimiz bu eğitimlerde katılımcıların ilgili konularda farkındalık sahibi olmalarını ulaşılabilir bir hedef olarak görüyoruz. Daha derin öğrenme hedefleri için sürece yayılmış eğitim programları düzenliyoruz.
 • Nasıl yeni bir soru ve cevap ekleyebilirim?
  Yeni bir SSS eklemek için şu adımları takip edin: 1. Sitenizin kontrol panelinden veya Editör'den SSS'leri Yönetme bölümüne gelin 2. Yeni bir soru ve cevap ekleyin 3. SSS'nizi bir kategoriye atayın 4. Kaydedin ve yayınlayın. Dilediğiniz zaman geri gelip SSS'lerinizi düzenleyebilirsiniz.
 • Sıkça Sorulan Sorular başlığını nasıl düzenlerim veya kaldırırım?
  Editör'deki SSS Ayarlar sekmesinden başlığı düzenleyebilirsiniz. Mobil uygulamanızdaki bir başlığı kaldırmak için Wix Owner uygulamanızdaki Site ve Uygulama sekmesine gidin.
 • Bir SSS'ye görüntü, video veya GIF ekleyebilir miyim?
  Evet. Medya eklemek için şu adımları takip edin: 1. Sitenizin kontrol panelinden veya Editör'den SSS'leri Yönetme bölümüne gelin 2. Yeni bir SSS oluşturun veya mevcut birini düzenleyin. 3. Cevap metin kutusundan video, görüntü veya GIF simgesine tıklayın 4. Kütüphanenizden medya ekleyin ve kaydedin.

Sık Sorulan Sorular

İhtiyacınızı karşılıyor mu?

Yetkinlik eğitimleri mi?

Tüm çözümlerimiz

Hayalinizde bir proje mi var?

Kurumunuz için özel hedefleriniz var ve bu hedeflere ulaşmak için takım üyelerinin süreci sahiplenmesini, aktif bir şekilde değişimin bir parçası olmalarını ve yetkinliklerinin geliştirilmesini mi istiyorsunuz?

Öğrenme ve gelişim partneriniz olarak yanınızdayız!

bottom of page