top of page

Öğrenme
Liderliği

 ®

“Kendini yönetirsen, dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.”​

Platon

Öğrenme Liderliği

Program Amacı:

 

Takım üyelerinin öğrenme stillerini merkeze alarak, takımdaki bireylerin deneyimlerinden ve birbirlerinden öğrenmelerini teşvik etmek üzere yöneticilerin öğrenme liderliği kapasitelerini güçlendirmek ve bu yolla kurum içinde bir öğrenme ekosisteminin inşa edilmesini sağlamak.

Temel Program Süresi:

3 + 1 :  4 Gün

Liderlik Rolleri

Liderliğin ötesi...

Öğrenme stilleri bireylerin döngüdeki konumlarıdır.
 
Bireyler döngünün dikey ekseninde duygu ve mantık odaklı olma arasındaki gerilim ve yatay ekseninde süreç ve sonuç odaklı olma arasındaki gerilim sonucu bir yerde konumlanırlar.

 

Bu konumlanma çalışanların iş yaşamını nasıl kavradıkları ve iş süreçlerini nasıl yönettiklerini etkiler.
 

Bu farkları bilmek sizi liderliğin ötesine taşıyarak öğrenme lideri yapacaktır.

Temel Program

Eğitim

Tüm katılımcılara Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri ve Kolb Eğitimci Rol Profilleri Envanteri uygulanır.

3 Günlük Temel Eğitim Verilir

Yakından Tanışma

Deneyimsel Öğrenme

Öğrenme Stilleri

Öğrenme Esnekliği

Öğrenmeyi Öğrenme

Takım Çalışması

Takımlarda Öğrenme ve Gelişim

Takım Rolleri ve Öğrenme Stilleri

Zaman Yönetimi

Karar Verme

Çatışma Yönetimi

Değişim Yönetimi

Uygulama Aşamasının Planlanması

Uygulama

Eğitim sırasında planlanan kurum içi uygulama planı hayata geçirilir.

Bu aşamanın süresi planın boyutuna göre bir haftadan bir aya kadar değişiklik gösterebilir.

Bu aşamada liderler ekipleri ile toplu ve bire birde bir dizi çalışma yaparlar. Bu çalışmalarda liderler takımları ile onların öğrenme ve gelişim süreçlerini destekleyen bir süreç işletirler.

Değerlendirme

Uygulama sonrası tekrar bir günlüğüne bir araya gelen katılımcılar uygulama sonuçlarını paylaşırlar.

Diğer yandan eğitim ve sonrasındaki uygulama deneyimi üzerine yansıtma yaparlar ve süreç boyunca kazanılan öğrenme çıktıları paylaşılır.

Uygulama ve öğrenme çıktılarını referans alarak, liderlerin ve takımlarının sürekli gelişimi için yeni aksiyon planları yapılır.

Dahil olan yetkinlikler

Bilişsel
Yetkinlikler

Eleştirel Düşünme

Analitik Düşünme

Bilişsel Esneklik

Yaratıcılık ve Yenilik

Karar Verme

Sosyal ve Duygusal
Yetkinlikler

Takım Çalışması

İletişim ve Empati

Çatışma Yönetimi

Duygusal Dayanıklılık
ve Stres Yönetimi

Öz Motivasyon

Profesyonel
Yetkinlikler

Proje Yönetimi

Zaman Yönetimi

Değişim Yönetimi

Etkili Sunum Teknikleri

Dijital Okuryazarlık

Kapsayıcılık
Yetkinlikleri

Kuşaklararası İletişim

Kültürlerarası Öğrenme

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Engeli Olan Bireylerle Çalışma

Ekolojik Farkındalık

Bu programa, Eleştirel Düşünme, Karar Verme, Takım Çalışması, Çatışma Yönetimi, Zaman Yönetimi ve Değişim Yönetimi konuları dahildir.

Sizin için yapacağımız terzi işi tasarımda bu konuların hacimlerini düzenleyebilir ve yetkinlik setimizden ihtiyaç duyulan konuları ekleyerek size özel bir program tasarlayabiliriz.

Örnek Çalışma

Titanic Hotels.png

Katılımcılardan

"İhtiyacım olan tutumlarıma ışık tuttu.. Kendime dur ve düşün ne hissediyorsun ve ne hissettiriyorsun diye düşündüm.. Emeği geçen tüm eğitimcilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım."

rixos_renkli.png

Eğitim Katılımcısı

RIXOS SUNGATE

"İyi bir lider olmanın yolunun, öğrenme esnekliğimizi geliştirmekten geçtiğini farkettim. Öğrenme stilimiz liderlik stilimize gerçekten yansıyormuş. Ufuk açan bir eğitim oldu."

tm-marketing-renkli.png

Eğitim Katılımcısı

TM MARKETING

"Bir yönetici olarak öğrenmeyi öğrendim diyebilirim. Artık yalnızca bir lider değilim, aynı zamanda kurumunun bir marka elçisiyim"

cullinan_renkli.png

Eğitim Katılımcısı

CULLINAN BELEK

WhatsApp Image 2023-02-23 at 15.48.17.jpeg

Nasıl mı yapıyoruz?

Deneyimsel Öğrenme, Yetkinlik Tabanlı Tasarım ve Problem Tanımlayıcı Eğitim yaklaşımlarını kullanıyoruz.

İhtiyacınızı karşılıyor mu?

Çalışanlarınız için mi?

Eğitimcileriniz için mi?

Hayalinizde bir proje mi var?

Kurumunuz için özel hedefleriniz var ve bu hedeflere ulaşmak için yöneticilerinizin süreci sahiplenmelerini, ve kurum içindeki pozitif dönüşümün mimarları olmalarını mı istiyorsunuz?

Öğrenme ve gelişim partneriniz olarak yanınızdayız!

bottom of page