top of page

Deneyimsel
Eğitimcinin
Eğitimi

“Eğitim deneyimdir. Geriye kalan her şey ise yalnızca bilgi.”​

A. Einstein

Eğitici Eğitimi

Program Amacı:

 

Deneyimsel öğrenme döngüsü etrafında iyi birer öğrenen ve eğitimci kimlikleri inşa etmek, tüm öğrenme stillerini kapsayıcı, deneyimsel öğrenme tabanlı eğitim ve gelişim tasarımı yapabilmek, interaktif yöntemleri kullanarak eğitim uygulayabilmek.

Temel Program Süresi:

4 + 1 :  5 Gün

Eğitimci Rol Profilleri

Deneyimsel öğrenme döngüsünün farklı alanlarına odaklanan 4 eğitimci rol profili bulunuyor.

Kolaylaştırıcı rolü, deneyimleri değerlendiren bir süreç işletirken, Konu Uzmanı rolü teorik modellerin değerlendirildiği bir süreç işletir.
 
Standart Belirleyici rolü soyut göstergeler ile performans hedefleri oluştururken, Koç rolü derin öğrenme için deneyimi teşvik eder.
 
Etkili ve bütüncül bir eğitim ise, deneyimsel öğrenme döngüsünün tamamını kapsayan bir tasarımla mümkündür.

Temel Program

Eğitim

Tüm katılımcılara Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri ve Kolb Eğitimci Rol Profilleri Envanteri uygulanır.

4 Günlük Temel Eğitim Verilir

Yakından Tanışma

Deneyimsel Öğrenme Kuramı

Öğrenme Stilleri ve Esneklik

Öğrenmeyi Öğrenme

Takım Çalışması ve Çatışma Yönetimi

Yetişkin Öğrenmesi (Andragoji)

Eleştirel Pedagoji

İhtiyaç Analizi

Metot Metodoloji

Program Tasarımı

Değerlendirme Yöntemleri

Uygulama Aşamasının Planlanması

Uygulama

Eğitim sırasında planlanan kurum içi uygulama planı hayata geçirilir.

Bu aşamanın süresi planın boyutuna göre bir haftadan bir aya kadar değişiklik gösterebilir.

Uygulama aşamasında EXPERIANTA'da bulunan özel
e-öğrenme programını tamamlarlar.

Bu aşamada eğitimciler kurum içinde uygulayacakları eğitim modüllerini tasarlarlar ve uygularlar.

Tasarım aşamasında Müderris eğitmenleri tarafından mentörlük sağlanır.

Değerlendirme

Uygulama sonrası tekrar bir günlüğüne bir araya gelen katılımcılar uygulama sonuçlarını paylaşırlar.

Diğer yandan eğitim ve sonrasındaki uygulama deneyimi üzerine yansıtma yaparlar ve süreç boyunca kazanılan öğrenme çıktıları paylaşılır.

Uygulama ve öğrenme çıktılarını referans alarak, eğitimcilerin sürekli gelişimi için yeni aksiyon planları yapılır.

Dahil olan yetkinlikler

Bilişsel
Yetkinlikler

Eleştirel Düşünme

Analitik Düşünme

Bilişsel Esneklik

Yaratıcılık ve Yenilik

Karar Verme

Sosyal ve Duygusal
Yetkinlikler

Takım Çalışması

İletişim ve Empati

Çatışma Yönetimi

Duygusal Dayanıklılık
ve Stres Yönetimi

Öz Motivasyon

Profesyonel
Yetkinlikler

Proje Yönetimi

Zaman Yönetimi

Değişim Yönetimi

Etkili Sunum Teknikleri

Dijital Okuryazarlık

Kapsayıcılık
Yetkinlikleri

Kuşaklararası İletişim

Kültürlerarası Öğrenme

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Engeli Olan Bireylerle Çalışma

Ekolojik Farkındalık

Bu programa, Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Yenilik, Takım Çalışması, Çatışma Yönetimi ve Etkili Sunum Teknikleri konuları dahildir.

Sizin için yapacağımız terzi işi tasarımda bu konuların hacimlerini düzenleyebilir ve yetkinlik setimizden ihtiyaç duyulan konuları ekleyerek size özel bir program tasarlayabiliriz.

Örnek Çalışma

Katılımcılardan

"Özellikle öğrenen merkezli eğitim içerikleri ve programları hazırlamanın önemini kavradım. Eğitimlerim sırasında değişik öğrenme stilleri ve eğitimci profilleri uygulamanın gerekliliğinin farkına vardım."

borusan-cat-renkli.png

Eğitim Katılımcısı

BORUSAN CAT

"Daha sıcak, samimi ve pozitif olmayı, teorik bilgimi pratiğe yedirmem gerektiğini öğrendim. Katılımcıları biraz daha serbest bırakmanın önemini keşfettim."

karadeniz-renkli.png

Eğitim Katılımcısı

KARADENİZ HOLDİNG

"Eğitimde kazandığım diğer önemli bir farkındalık katılımcıları nesneleştirerek bilgi bombardımanına tutmak yerine özne-özne yaklaşımıyla eğitimin sürecini katılımcılarla birlikte deneyimleyerek öğrenmenin çok daha etkili olduğu."

erdemir-renkli.png

Eğitim Katılımcısı

ERDEMİR DEMİR ÇELİK

WhatsApp Image 2023-02-23 at 15.48.17.jpeg

Nasıl mı yapıyoruz?

Deneyimsel Öğrenme, Yetkinlik Tabanlı Tasarım ve Problem Tanımlayıcı Eğitim yaklaşımlarını kullanıyoruz.

İhtiyacınızı karşılıyor mu?

Çalışanlarınız için mi?

Yöneticileriniz için mi?

Hayalinizde bir proje mi var?

Kurumunuz için özel hedefleriniz var ve bu hedeflere ulaşmak için iç eğitmenlik süreçlerinizin geliştirilmesini, kurum içi eğitim programlarınızın daha deneyimsel hale getirilmesini mi istiyorsunuz?

Öğrenme ve gelişim partneriniz olarak yanınızdayız!

bottom of page