top of page

Öğrenen Takımlar

 ®

“21. yüzyılın cahilleri okuma yazmayı bilmeyenler değil; öğrenmeyi, unutmayı ve yeniden öğrenmeyi beceremeyenler olacaktır.”​

Alvin Toffler

Öğrenen Takımlar

Program Amacı:

 

Takım üyelerinin öğrenme stillerini merkeze alarak, takımdaki bireylerin birbirlerini yakından tanımaları, iş süreçlerinin tüm aşamalarda takımın güçlü yanlarını ve zorluklarını keşfetmeleri ve takım performansının en üst düzeye çıkarılması.

Temel Program Süresi:

3 + 1 :  4 Gün

Öğrenme Stilleri

Deneyimsel öğrenme kuramına göre; nasıl öğreniyorsak öyle problem çözüyor, öyle iletişim kuruyor, çatışmaları öyle yönetiyoruz.
 

Öğrenme stilimiz, takım içindeki çalışma stilimizdir.

 

Öğrenme döngüsündeki tüm adımları kapsayabilmek için 9 stilin tamamına ihtiyaç duyarız. Her stil, takım öğrenme döngüsündeki belirli aşamalarda kendisini göstermektedir. Öğrenen bir takım olmak; döngü etrafında ilerlerken, her aşamada farklı öğrenme stillerini kullanabilmeyi gerektirir.
 
Takım üyelerinin öğrenme stillerini merkeze alarak kendilerini ve takımdaki bireyleri yakından tanımaları, iş süreçlerinin tüm aşamalarında takımın güçlü yanlarını ve zorluklarını keşfetmeleri ve performanslarını en üst düzeye çıkarmak için bir öğrenen kimliği oluşturmaları oldukça önemlidir.

Temel Program

Eğitim

Tüm katılımcılara Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri uygulanır.

3 Günlük Temel Eğitim Verilir

Yakından Tanışma

Değerlerim ve Kurum Değerleri

Deneyimsel Öğrenme

Öğrenme Stilleri

Öğrenme Esnekliği

Öğrenmeyi Öğrenme

Takım Çalışması

Takımlarda Öğrenme ve Gelişim

Takım Rolleri ve Öğrenme Stilleri

İletişim ve Empati

Çatışma Yönetimi

Uygulama Aşamasının Planlanması

Uygulama

Eğitim sırasında planlanan kurum içi uygulama planı hayata geçirilir.

Bu aşamanın süresi planın boyutuna göre bir haftadan bir aya kadar değişiklik gösterebilir.

Bu aşamada takım üyeleri, kurum içindeki takım çalışması süreçlerinin etkinliğini artırmak amacı ile ekip içi analiz, toplantı, atölye gibi çeşitli uygulamalar yaparlar.

Değerlendirme

Uygulama sonrası tekrar bir günlüğüne bir araya gelen katılımcılar uygulama sonuçlarını paylaşırlar.

Diğer yandan eğitim ve sonrasındaki uygulama deneyimi üzerine yansıtma yaparlar ve süreç boyunca kazanılan öğrenme çıktıları paylaşılır.

Uygulama ve öğrenme çıktılarını referans alarak, takımın sürekli gelişimi için yeni aksiyon planları yapılır.

Dahil olan yetkinlikler

Bilişsel
Yetkinlikler

Eleştirel Düşünme

Analitik Düşünme

Bilişsel Esneklik

Yaratıcılık ve Yenilik

Karar Verme

Sosyal ve Duygusal
Yetkinlikler

Takım Çalışması

İletişim ve Empati

Çatışma Yönetimi

Duygusal Dayanıklılık
ve Stres Yönetimi

Öz Motivasyon

Profesyonel
Yetkinlikler

Proje Yönetimi

Zaman Yönetimi

Değişim Yönetimi

Etkili Sunum Teknikleri

Dijital Okuryazarlık

Kapsayıcılık
Yetkinlikleri

Kuşaklararası İletişim

Kültürlerarası Öğrenme

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Engeli Olan Bireylerle Çalışma

Ekolojik Farkındalık

Bu programa, Eleştirel Düşünme, Takım Çalışması, İletişim ve Empati ve Çatışma Yönetimi konuları dahildir.

Sizin için yapacağımız terzi işi tasarımda bu konuların hacimlerini düzenleyebilir ve yetkinlik setimizden ihtiyaç duyulan konuları ekleyerek size özel bir program tasarlayabiliriz.

Örnek Çalışma

Katılımcılardan

"Nasıl daha iyi ekipler kuracağımızı, nasıl güçlü bir şekilde birlikte çalışacağımızı ve tüm üyelerin verimini artırmanın hepimizin görevi olduğunu öğrendim."

teklas_logo.png

Eğitim Katılımcısı

TEKLAS

"Yaşayarak öğrenme daha kalıcı bir etki bırakıyor. Empatinin ne demek olduğunu deneyim ederek öğrendik. Artık daha güçlü bir takımız. Başka dünyalar da varmış."

daikin_logo_renkli.png

Eğitim Katılımcısı

DAIKIN

"Takım arkadaşlarımı çok daha yakından tanıdım. Ekip olma konusunda artık daha çok inisiyatif alacağım. Bu eğitimde kendimi çok değerli hissettim."

rixos_renkli.png

Eğitim Katılımcısı

RIXOS PERA

WhatsApp Image 2023-02-23 at 15.48.17.jpeg

Nasıl mı yapıyoruz?

Deneyimsel Öğrenme, Yetkinlik Tabanlı Tasarım ve Problem Tanımlayıcı Eğitim yaklaşımlarını kullanıyoruz.

İhtiyacınızı karşılıyor mu?

Yöneticileriniz için mi?

Eğitimcileriniz için mi?

Hayalinizde bir proje mi var?

Kurumunuz için özel hedefleriniz var ve bu hedeflere ulaşmak için takım üyelerinin süreci sahiplenmesini, aktif bir şekilde değişimin bir parçası olmalarını ve yetkinliklerinin geliştirilmesini mi istiyorsunuz?

Öğrenme ve gelişim partneriniz olarak yanınızdayız!

bottom of page