top of page

Yaklaşımımız

Deneyimsel Öğrenme
Yetkinlik Tabanlı Tasarım
Problem Tanımlayıcı Eğitim

Deneyimsel
Öğrenme

Deneyimsel öğrenme, hissetme, yansıtma, düşünme ve eyleme geçme adımlarının tamamını kapsayan bütüncül bir öğrenme kuramıdır.

Eğitimlerimizi bu döngünün etrafında dönecek bir şekilde tasarlıyoruz.

Bütüncül bir öğrenme deneyimi.

Katılımcıların birbirlerini yakından tanıdıkları, birlikte eğlendikleri, programın ise onların beklentilerine göre şekillendiği pozitif bir öğrenme alanı yaratıyoruz.

Konuyu deneyim edecekleri simülasyonlar uyguluyor, yansıtma (debrief) oturumlarıyla bu deneyimi bilgiye dönüştürüyoruz. Konu ile ilgili pratik kullanılabilir teoriler aktarıyor, gerçek iş yaşamlarında uygulamaları için aksiyon planları oluşturuyoruz.

Deneyimsel yöntemlerle kuzeydeki stilleri, yansıtma ve tartışma oturumları ile doğudaki stilleri, teorik modellerin analizi ile güneydeki stilleri, pratik uygulamalar ve aksiyon planları ile batıdaki stilleri kapsıyoruz.

Tüm öğrenme stillerini kapsıyoruz.

Yalnızca bir yöntem değil, güçlü bir içerik.

Deneyimsel Öğrenme yalnızca eğitimlerimizde kullandığımız bir yöntem değil. Öğrenmeyi öğrenme, öğrenme esnekliği, yaşam boyu gelişim ve değişimlere adapte olabilme konularında bir içerik.

Deneyimsel Öğrenme hepimizin bilmesi ve uygulaması gereken bir bilgi.

Deneyimsel Öğrenme Kuramı hakkında daha detaylı bilgi ister misiniz?

Deneyimsel öğrenme alanında çalışan uzmanlarla tanışmak ister misiniz?

Yetkinlik Tabanlı Tasarım

Bir konuda yetkin olabilmek için üç temel niteliğe ihtiyaç duyarız; bilgi, beceri ve tutum.

Davranışsal dönüşüm için, konu ile ilgili yeni kavramsal şemalar oluşturmalı, refleks haline gelen beceriler edinmeli ve kişisel değerlerimizle ilişkilendirdiğimiz bir tutuma sahip olmalıyız.

Katılımcıların yetkinliğini geliştirmek için deneyimsel öğrenmenin gücünü kullanıyoruz.

Soyut bilgileri kalıcı hale getirmek için soyut kavramları somut deneyimler ile birleştiriyoruz.

 

Beceri geliştirmek için aktif uygulama bölümünde öğrenilenlerin pratik edilmesini ve geribildirim ile yeniden denemeyi teşvik ediyoruz.

 

Tutum geliştirmek içinse somut deneyim adımında sağladığımız, empati duygusunu güçlendiren simülasyonlarla derin deneyimler yaşatıyor ve bu deneyimlerin tutum geliştirmesi için yansıtmanın gücünü kullanıyoruz.

Problem Tanımlayıcı Eğitim

Öğrenenler kendi deneyimleri ve gözlemleri aracılığıyla iş yaşamındaki problemlerini tanımlar ve bu problemleri çözmek için eylem planları geliştirirler. Problem tanımlayıcı eğitimde, yetişkinler eleştirel düşünme becerilerini geliştirir ve kendi öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu alırlar.

Eğitimlerimizin başlangıç ve bitiş noktası hep aynıdır: öğrenenlerin gerçek yaşamları.

Farkındalık
Eğitimlerimiz

Kapasite
Geliştirme

Kuruma Özel
Projeler

bottom of page