top of page

Kuruma özel projeler

Siz hayal edin. Birlikte gerçekleştirelim.

Öğrenen Kurum Projeleri

Kurum içinde bir öğrenme ekosistemi kurmanıza destek oluyoruz.

Yöneticileriniz bir yandan Öğrenme Liderliği Programına katılırken, eş zamanlı olarak çalışanlar da Öğrenen Takımlar Programına başlıyor.

 

Belirli aralıklarla birbirleri ile kesişen bu iki yolcuğun istikameti ise kurumunuz için belirlediğiniz özel gelişim hedefleri oluyor.

Yöneticilerinizin ve takımlarınızın, bir bütün olarak, iş süreçlerinden sürekli yeniden öğrenmelerini kolaylaştıran sistem tasarımları yapıyoruz.

Sistem ve Çıktılar

 • Kurum İçi Öğrenme Sözleşmesi

 • Bireysel Öğrenme Esnekliği Planları

 • Koçluk ve Mentörlük Sistemleri

 • İş Gölgeleme (Job Shadowing)

 • İş Süreçleri ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi için Döngüsel Çerçeve

 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesi için Aktif Katılım Mekanizmaları

+

+

+

=

Öğrenme

Liderliği

Öğrenen

Takımlar

Yetkinlik

Konuları

Moderasyon

Katılım

Yeni

Sistem

İç Eğitim Sistem Projeleri

Kurum içinde deneyimsel öğrenme tabanlı bir eğitim ve gelişim sistemi kurmanıza destek oluyoruz.

İç eğitmenlik yapabilecek uzman çalışanlarınıza yönelik Uzun Dönemli Eğitici Eğitimi Programı uyguluyoruz.

 

Uygulanan eğitim içerikleri, hem yüz yüze hem de dijital yöntemleri ile, size özel bir Kurum Eğitim Kiti haline geliyor.

Bu ortak-yaratım süresince, iç eğitmenlik politika ve prosedürlerini de (çağrı, seçim, değerlendirme, ödüllendirme) birlikte geliştiriyoruz.

Sistem ve Çıktılar

 • İç Eğitmen Yetkinlik Seti

 • İç Eğitmenlik Politika ve Prosedür Belgeleri

 • İç Eğitim Modülleri

 • Oryantasyon Programı

 • İç Eğitim Yöntem Kütüphanesi

 • Hibrit Öğrenme Araçları

Group Discussion

+

+

+

=

Eğitimcinin Eğitimi

Öğrenen

Takımlar

Yetkinlik

Konuları

Moderasyon

Katılım

Yeni

Sistem

Kurumunuza özel öğrenme ve gelişim çalışmasına mı ihtiyacınız var?
Sizinle tanışmayı çok isteriz.

bottom of page