top of page

Moderasyon

Deneyimsel Öğrenme Tabanlı Toplantı Moderasyonunun amacı, kurumunuzun ihtiyaç duyduğu analiz, bilgi ve stratejinin, demokratik, katılımcı ve deneyimsel bir yaklaşımla ortaya çıkarılmasını sağlamaktır.

Koordinasyon
Toplantısı

Belirli bir grubun periyodik olarak (3 aylık dönemde / yılda iki kez) bir araya gelerek bir önceki toplantıdan bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetleri değerlendirdikleri, zorluklar ve fırsatlar ile ilgili yeni yaklaşımlar geliştirdikleri ve bir sonraki toplantıya kadar yapılacak çalışmaları planladıkları toplantılardır.

PHOTO-2023-06-09-20-36-58.jpg

Stratejik Planlama
Toplantısı

Stratejik planlama toplantısı, şirketin veya organizasyonun vizyonunun gözden geçirildiği, bu vizyonu ölçülebilir ve ulaşılabilir hedeflere dönüştürmek ve daha sonra bu hedeflere ulaşmak için uzun vadeli planlamanın yapıldığı toplantılardır.

PHOTO-2022-12-14-21-01-53.jpg

Arama
Konferansı

Arama Konferansı, insanların kurumlarını/topluluklarını arzu edilen geleceğe taşımak için sorumluluk üstlendikleri ve gerekli bilgiyi birlikte ürettikleri katılımcı bir planlama yöntemidir. Arama Konferansında insanlar (vatandaşlar, topluluk liderleri, yöneticiler, çalışanlar) bir planlama topluluğu haline gelir. Ortak ideallere dayalı bir gelecek planı oluştururlar.

PHOTO-2023-07-03-16-36-29.jpg

Deneyimsel Öğrenme Döngüsü ve Toplantı Moderasyonu

Toplantıları geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe bakan bir çerçevede deneyimsel öğrenme döngüsünün etrafında ilerleyen bir yöntem ile yapılandırıyoruz.

SOMUT DENEYİM

Ne deneyimledik? Neler iyi? Zorluklar neler?

YANSITICI GÖZLEM

İyi giden deneyimlerin ve zorlukların kök sebepleri nelerdi?

SOYUT KAVRAMSALLAŞTIRMA

Bu içsel ve dışsal analizlerden hangi çıkarımlara ulaşıyoruz?

AKTİF UYGULAMA

Bu çıkarımlar ölçülebilir hedefler için bize yol göstersin.

Toplantı katılımcılarına Öğrenme Stilleri Envanterini uyguluyoruz.

Toplantıya katılacak kişilere öncelikle Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri uygulanır. Böylece, konferans öncesi katılımcılar ve kurum yöneticileri herkesin öğrenme stillerini bilir.

 

Küçük gruplara ayrılırken, her grubun öğrenme stilleri konusunda maksimum çeşitliliğe sahip olmasına dikkat ederiz. Çünkü her stil, öğrenme döngüsündeki belirli aşamaları öne çıkarır ve katılımcıların tartışılan konulara bakış açılarını şekillendirir. Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri kullanılarak çeşitlendirilmiş çalışma grupları iki önemli kazanım sağlar:

  1. Toplantıdaki küçük gruplar deneyimsel öğrenme döngüsü boyunca ilerlerken, her aşamada ilgili öğrenme stilindeki kişilerin daha fazla katkıda bulunabilmesi sağlanır.

  2. Farklı pencerelerden konulara bakan kişilerin bir araya geldiği bir konferansta, bu farklılıkların öğrenme stillerinden kaynaklandığının fark edilmesi, farklılıkların aslında bütüncül bir yaklaşımı üretmek için ihtiyaç duyulan tamamlayıcı güç olduğu konusunda derin bir farkındalık oluşturur.

İhtiyacınızı karşılıyor mu?

Kısa süreli eğitimler mi?

Çıktı odaklı programlar mı?

Hayalinizde bir proje mi var?

Kurumunuz için özel hedefleriniz var ve bu hedeflere ulaşmak için takım üyelerinin süreci sahiplenmesini, aktif bir şekilde değişimin bir parçası olmalarını ve yetkinliklerinin geliştirilmesini mi istiyorsunuz?

Öğrenme ve gelişim partneriniz olarak yanınızdayız!

bottom of page