top of page

Şefik Emre Coşkun

Kıbrıs

Profesyonel çalışma hayatına üniversite eğitimi devam ettiği sıralarda eğitim gördüğü üniversitede başlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Proje Yönetim ve Destek Biriminde ulusal ve uluslararası destekler alanında kendini geliştirmiş ve bu alanda profesyonel hayatına devam etmiştir. Nisan 2019 itibari ile Yakın Doğu Üniversitesinde çalışmaya başlayan Coşkun, Near East Research, Innovation and Technology Area (NERITA) oluşumu içerisinde Teknoloji Transfer Ofisi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Fab-Lab, Maker LAb ve Ön kuluçka-Kuluçka yapılarının kurulması üzerine çalışmaktadır. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesinde Proje Yönetimi, Kalite Yönetimi, Girişimcilik, Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi derslerini vermekte ayrıca yani nesil nazı eğitimlerin ders olarak verilmesine ön ayak olmaktadır. 21. YY Yetkinlikleri, Öğrenmeyi Öğrenme, Lisans Eğitimi Yetkinlikleri, Özyönetim ve Zaman Yönetimi derslerinin içeriklerini hazırlamış ve halen bu dersleri yürütmeye devam etmektedir. Eğitim alanındaki tecrübesi ve deneyimsel eğitim yaklaşımı ile GÜNSEL Elektrikli Araçlar Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren GÜNSEL Akademinin koordinasyonunu da yürütmektedir.

Profesyonel hayatı dışında ulusal ve uluslararası anlamda birçok görevde bulunmaktadır. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Gençlik Eğitmenleri havuzu üyesidir. Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan bu birimin görevlendirmeleri ile ulusal ve uluslararası anlamda birçok eğitimde eğitmen olarak görev almıştır. 2009 yılından bu havuzdaki görevini yürütmektedir. Bu alanda Yaygın Öğrenme Teknikleri (Non-Formal Education) ve Deneyimsel (Experiantal Learning) Öğrenme teknikleri ile eğitim programlama konusunda tecrübe kazanmıştır. Aynı zamanda Eski Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllüleri Gençlik Derneği Başkanı’dır. 2007 yılından aktif olarak gençlere yönelik projeler yapan bu sivil toplum kuruluşunda onlarca AB destekli proje yürütmüştür.

Şefik Emre Coşkun
bottom of page