top of page

Aytaç Uzunlas

İzmir

Aytaç Uzunlas, bireyleri ve organizasyonları dijital, girişimci ve sürdürülebilir yeteneklerle güçlendirme konusunda güçlü bir geçmişe sahip kıdemli bir eğitmen ve proje yöneticisidir. Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü mezunu olan Uzunlas, bilgi, beceri ve tutumda sağlam bir temel oluşturmuştur. Kariyeri boyunca, genç bireyleri güçlendirmekte, STK'larla işbirliği yapmakta ve toplulukta olumlu bir etki yaratmaktadır.

Uzmanlığı, dijital, girişimci ve sürdürülebilir yetenek bilgisiyle bütünsel çözümler üretme konusundaki yeteneği sayesinde #DigComp, #EntreComp, #LifeComp ve #GreenComp'ta gösterdiği yeterlilikle tamamlanmaktadır.

Ayrıca kıdemli eğitmen ve proje yöneticisi olarak, farklı takımları ve girişimleri başarıyla yönetmiş, işbirliğini teşvik etmiş ve etkili sonuçlar elde etmiştir. Bireylerin becerilerini geliştirmelerini ve profesyonel hedeflerine ulaşmalarını sağlayan eğitim programları sunma konusunda güçlü bir geçmişe sahiptir.

50'den fazla ülkede çalışma deneyimine sahip uluslararası bir profesyoneldir ve 50'den fazla AB projesini ve 300 etkinliği başarıyla tamamlamıştır. Küresel yolculuğu, kültürlerarası işbirliği ve dünya çapında olumlu bir etki yaratma konusundaki perspektifini şekillendirmiştir.

Aytaç Uzunlas
bottom of page